Suomalaiset erittäin tyytyväisiä verkkopankkitunnuksiin

Lähes kaikilla aikuisikäisillä suomalaisilla on käytössään
verkkopankkitunnukset. Käyttäjät pitävät tunnuksia pääasiassa luotettavina,
helppokäyttöisinä ja turvallisina. Sähköistä tunnistamista ja sähköistä
asiointia pidetään myös tärkeänä ja  niiden roolin uskotaan kasvavan. Tiedot
käyvät ilmi Finanssialan Keskusliiton tilaamasta tutkimuksesta.

Verkkopankkitunnuksia käytetään verkkopankkiin kirjautumisen lisäksi eniten verkkokauppaostosten maksamiseen. Joka toinen vastaaja käyttää verkkopankkitunnuksia myös luottokortin maksuvarmennukseen. Tunnuksia käytetään myös kirjautumiseen Kelan, verottajan, vakuutusyhtiöiden, kuntien terveydenhuollon tai Postin palveluihin.

Vastaajista 91 prosenttia pitää verkkopankkitunnusten pysyvää salasanaa tai käyttäjätunnusta vähintään melko helppona muistaa. Käyttäjät kuitenkin toivovat, että tulevaisuudessa käytettävyys paranisi ja paperimuotoisiin numerosarjoihin pohjautuva tunnistustapa muuttuisi kätevämmäksi ja digitaaliseksi.

”Tulokset osoittavat, että suomalaispankkien tarjoamiin verkkopankkitunnuksiin luotetaan ja suuri osa käyttäjistä pitää niitä helppokäyttöisenä”, sanoo Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Pekka Laaksonen.

Kansalaiset pitävät pankkeja luontevana sähköisen tunnisteen tarjoajana. Jopa 45 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että pankki on tähän sopivin taho. 21 prosentin mielestä tehtävään sopivin olisi valtio, 12 prosentin mielestä taas poliisi.

”Jos ja kun muita sähköisiä tunnistautumistapoja kehitetään, niiden kehityksen on tapahduttava kuluttajavetoisesti. Uudelle tunnistautumistavalle on oltava tilausta kansalaisten taholta. Kun uusia sähköisiä tunnistautumistapoja kehitetään, on niiden kehityksen tapahduttava kuluttajan toiveiden mukaisesti. Niissä on yhdistyttävä käytettävyys, turvallisuus ja helppo käyttöönotto”, sanoo Laaksonen.

Verkkopankkitunnuksia käytetään ennen kaikkea tietokoneella. Runsas neljännes käyttää verkkopankkia älypuhelimella ja viidennes tabletilla. Alle 34-vuotiaat käyttävät verkkopankkia muita enemmän älypuhelimella. Samaan ikäluokkaan kuuluvat omistavat älypuhelimen suuremmalla todennäköisyydellä kuin vanhemmat vastaajat.

Finanssialan Keskusliiton tilaaman tutkimuksen toteutti IROResearch Oy 18.3.–26.3. Internetissä toteutettuun paneelitutkimukseen vastasi tuhat 18–74-vuotiasta henkilöä. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten verkkopankin ja verkkopankkitunnusten käyttöä.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Pekka Laaksonen, puh. 020 793 4298
asiakkuusjohtaja Sylva Vahtera (IROResearch), puh. 0400 964 439
verkkotoimittaja Jussi Karhunen, puh. 020 793 4297