Suomalaiset rahastosijoittajat reagoivat aktiivisesti suhdanteisiin

Suomalaiset kotitaloudet reagoivat herkästi talouden muutoksiin ja vaihtavat aktiivisesti sijoituskohteita. Finanssikriisin seurauksena kotitalouksien rahastopääoma on edelleen noin kolmanneksen pienempi kuin vuoden 2007 alussa, kertoo tuore
Finanssialan Keskusliiton (FK) raportti kotitalouksien rahastosäästämisestä.

​Kotitaloudet ovat suurin yksittäinen sijoitusrahastoihin sijoittava sektori Euroopassa. Sekä Suomessa että muualla euroalueella kotitalouksien suorien rahastosijoitusten osuus rahastojen kokonaispääomasta oli viime vuoden lopussa noin kolmannes.

Suomalaisten kotitalouksien suorien rahastosijoitusten arvo oli yhteensä vajaa 12 miljardia euroa. Kun mukaan lasketaan myös kotitalouksien vakuutussäästäminen, kasvaa rahastosijoitusten arvo yli 20 miljardiin euroon. Rahastosijoituksia on kaikkiaan noin 17 prosentilla suomalaisista. Kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta sijoitusrahastojen osuus on noin 10 prosenttia ja pankkitalletusten jälkeen rahastosäästäminen onkin seuraavaksi suosituin sijoitusmuoto.

Kotitalouksien sijoitusjakauma useissa eri Euroopan maissa on varsin samankaltainen kuin Suomessa. Innokkaimpia rahastosijoittajia ovat ruotsalaiset. Talouden kokoon suhteutettuna suurimmat kotitalouksien rahastopääomat löytyvät Ruotsin lisäksi Tanskasta ja Saksasta. Kotitalouksien yhteenlaskettu rahastopääoma edustaa keskimäärin noin 14 prosenttia EU-alueen bruttokansantuotteesta. Suomessa osuus on pienempi, noin 10 prosenttia BKT:sta.

Analyytikko Elina Salminen FK:sta kertoo, että kotitaloudet reagoivat hyvin herkästi talouden suhdannekäänteisiin.

”Rahastopääomat ovat edelleen useimmissa Euroopan maissa finanssikriisiä edeltävän tason alapuolella. Vain Tanskassa kotitalouksien rahastopääoma on elpynyt yli kriisiä edeltäneen tason. Eniten rahastojen arvonlaskusta ovat kärsineet brittiläiset kotitaloudet, sillä suurin osa Ison-Britannian sijoitusrahastojen varoista on sijoitettu osakkeisiin. Rahastojen arvonlaskun lisäksi kotitaloudet ovat myös lunastaneet rahastosäästöjään.”

”Suomessa talletusten suosio on ollut matalasta korkotasosta huolimatta koko ajan kasvussa. Pörssikurssien laskiessa rahasto-osuuksia tyypillisesti myydään, vaikka juuri silloin hinnat olisivat varsinkin pitkän tähtäimen sijoittajan kannalta houkuttelevalla tasolla”, Salminen sanoo.

Lisätiedot:
Analyytikko Elina Salminen, puh. 020 793 4202
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat