Suomalaiset saivat viime vuonna eläkettä keskimäärin 50 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin

Suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke nousi lähes 50 euroa viime vuonna

Keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 762 euroa kuukaudessa.

Kuukausieläke on kasvanut yli 10 prosenttia eli lähes 220 euroa vuosikymmenessä.

Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä laski hieman.

Luvut selviävät Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastoista.

Ero eläkkeissä tuoreiden eläkeläisten ja pidempään eläkkeellä olleiden välillä kapeni vuonna 2020. Vanhuuseläkkeelle siirtyneillä miehillä on keskimäärin yhtä suuret eläkkeet suurten ikäluokkien ja heitä hiukan nuorempien miesten kanssa. Naisilla uudet vanhuuseläkkeet ovat vanhoja suurempia.

”Uusilla vanhuuseläkkeelle siirtyneillä oli pitkään edeltäviä ikäpolvia paremmat eläkkeet. Nyt erot ovat tasoittuneet, kun elinaikakerroin leikkaa alkavia eläkkeitä. Aiemmin oli myös anteliaampia eläkkeen laskentasääntöjä”, kertoo ETK:n tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino tiedotteessa.

Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, missä asuvat saivat keskimäärin 2 085 euron kuukausieläkkeen. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin Etelä-Pohjanmaalla. jossa keskieläke oli 1 530 euroa. Miesten keskieläke oli 1 983 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 579 euroa eli viidenneksen vähemmän.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2020 lopussa noin 192 000 ihmistä eli lähes kuusi prosenttia työikäisestä väestöstä. Määrä laski hieman vuodesta 2019.