Suomalaiset sijoituspalvelututkinnot käyvät nyt myös Ruotsissa

Suomessa tunnustetut sijoituspalvelualan tutkinnot ovat tästedes tunnustettuja tutkintoja myös Ruotsissa. Samoin Ruotsissa hankittu pätevyys tunnustetaan vastavuoroisesti myös Suomessa.

​Suomalaisia sijoitusalan tutkintoja järjestävä APV-sijoitustutkinnot Oy ja ruotsalaisia tutkintoja myöntävä SwedSec Licensiering AB ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa molempien myöntämien tutkintojen tunnustamisen Pohjanlahden molemmin puolin.

Sijoituspalvelualan tutkinnot yhtenäistävät sijoituspalvelualalla työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja helpottavat uusien ihmisten rekrytoitumista alalle. Finanssialan Keskusliitto suosittelee, että kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet auktorisoidun sijoituspalvelututkinnon. Vaativissa sijoituspalvelutehtävissä toimiville suositellaan sijoitusneuvojan tutkinnon suorittamista.

”Sopimus helpottaa sijoitusneuvojien liikkumista Ruotsin ja Suomen välillä. Tämä on tärkeää erityisesti niille monille ruotsalaisille sijoitusalan yrityksille, joilla on toimintaa myös Suomessa”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Tom Dinkelspiel SwedSecistä.