Suomalaisilla edelleen kova luotto eläkejärjestelmään

Kaksi kolmesta suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkebarometristä. Luottamus on kasvanut edellisvuodesta seitsemän prosenttiyksikköä. Kyselytutkimus mittaa suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä vuosittain.

​Eniten eläkejärjestelmään luottavat eläkeikäiset, joista 87 prosenttia pitää eläkejärjestelmää täysin tai osittain luotettavana. 50–64-vuotiaiden luku on 74 prosenttia. Nuorista ja keski-ikäisistä reilu puolet pitää eläkejärjestelmää täysin tai osittain luotettavana. Viidenneksellä suomalaisista luottamusta on vähän tai ei lainkaan.

Jos eläkejärjestelmän kestävyyttä pitäisi vahvistaa, suosituin tapa olisi työeläkemaksun nostaminen. Sitä kannattaa 42 prosenttia vastanneista. Nykyisten eläkkeiden leikkaamisen hyväksyisi vain 7 prosenttia vastaajista.

Puolet vastaajista arvioi, että nuoret sukupolvet joutuvat ainakin jossain määrin liikaa eläkkeiden maksumiehiksi. Joka neljäs on nuorten taakasta jossain määrin eri mieltä.

Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn haastateltiin toukokuussa puhelimitse tuhatta 18–79-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.

ETK:n tiedote.