Suomalaisilla halua kartuttaa varallisuuttaan

Suomalaisten kiinnostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan on vahvistunut entisestään. Tämä selviää Finanssiala ry:n (FA) kesäkuussa julkaisemasta Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat –tutkimuksesta. Erityisesti sijoitusrahastot ja osakkeet kiinnostavat nyt aiempaa enemmän, vaikka tilisäästäminen on edelleen suosituinta. Tyypillisesti suomalainen säästää ja sijoittaa pahan päivän varalle.

Selkeä enemmistö (57 %) niistä suomalaisista, joilla on säästöjä tai sijoituksia tai jotka tulevan vuoden aikana aikovat kartuttaa varallisuuttaan, säästää vararahastoksi tai pahan päivän varalle.

Lähitulevaisuudessa säästö- ja sijoitusaikeita on peräti 48 prosentilla tutkimuksen vastaajista. Finanssiala ry:n vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaaren mukaan tulos kertoo kotitalouksien hyvästä taloustilanteesta. ”Nyt halutaan turvata omaa taloutta ja kasvattaa puskureita mahdollisten riskien varalta. Tämä on varsin terve ilmiö. Esimerkiksi 77 prosenttia niistä, joilla on asuntolainaa, on varautunut tavalla tai toisella korkojen nousuun. Tyypillisin tapa ovat juuri säästöt ja sijoitukset.”

Pahan päivän ohella suomalainen varautuu myös tulevaan eläkeaikaan. Tämä on säästämisen ja sijoittamisen motiiveista toiseksi yleisin (28 % ). Myös asunnon hankintaa varten säästävien osuus on kasvanut yhtäjaksoisesti aina vuodesta 2009 alkaen. Asuntoon säästävien osuus oli tutkimuksessa 22 prosenttia. Keskimääräistä useammin he olivat alle 35-vuotiaita.

”Kansankapitalismin kartuttaminen on kaikkinensa hyvä asia. Ei vain yksilöiden ja kotitalouksien kannalta vaan myös yhteiskunnan näkökulmasta. Pienilläkin sijoituksilla on merkitystä, kun yritykset hakevat rahoitusta, kasvua ja sitä kautta työllistävät”, Kivisaari painottaa.

Rahastoihin ja pörssiosakkeisiin sijoittamisen suosio on lisääntynyt selvästi aikaisemmasta, keväällä 2015 tehdystä tutkimuksesta. Suomalaisista 28 prosenttia omistaa nyt rahasto-osuuksia ja 19 prosenttia osakkeita. Kasvua kummassakin on viisi prosenttiyksikköä. Tilisäästäminen on silti edelleen suosituinta. Säästö- ja sijoitustileille säästää 40 prosenttia suomalaisista ja käyttötilille 38 prosenttia.

”Suomalaiset näyttävät kaihtavan riskinottoa. Säästö- tai sijoituskohteen valintakriteerinä turvallisuus on ykkössijalla. Seuraavina tulevat riskittömyys ja vaivattomuus. Tuoton tavoittelu on vasta sijalla neljä, vaikka sen arvo onkin noussut jonkin verran”, Kivisaari toteaa.

Tällä hetkellä 62 prosentilla suomalaisista on säästettynä tai sijoitettuna varoja johonkin kohteeseen. Osuus on kasvanut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2015. Kun FA:n tutkimuksessa mukana ollut otos suhteutetaan koko väestöön säästöjä tai sijoituksia on noin 2,7 miljoonalla 15 – 79 –vuotiaalla suomalaisella.

Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen on tehnyt FA:n toimeksiannosta IROResearch. Tutkimukseen vastasi 2500 suomalaista, iältään 15–79 vuotta. Otos on valtakunnallisesti edustava.

Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat