Suomalaisille sijoitusrahastoille taattava liikkumavara

Sijoitusrahastojen sääntely muuttuu, kun EU:n vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja koskeva, niin sanottu AIFMD-direktiivi, tulee voimaan heinäkuussa. Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää tärkeänä, että suomalaisilla rahastoilla on yhdenvertaiset kilpailuedellytykset keskeisimpien kilpailijamaiden, kuten Irlannin, Luxemburgin ja Ruotsin kanssa. Lisäksi rahastosijoittamista pitäisi kehittää yritysrahoituksen näkökulmasta.

​Uusi sääntely kattaa kaikentyyppiset rahastot, kuten niin sanotut hedge-rahastot, pääomarahastot ja kiinteistörahastot. Myös UCITS-rahastojen tyyppiset erikoissijoitusrahastot kuuluvat uuden sääntelyn piiriin. Nykyinen EU:n rahastosääntely koskee ainoastaan UCITS-rahastoja, jotka ovat alun perin pääasiassa vähittäissijoittajien tarpeisiin suunnattuja, noteerattuihin arvopapereihin sijoittavia rahastoja.

Johtava lakimies Jari Virta FK:sta sanoo, että direktiivin täytäntöönpanossa on varmistettava, että rahastoja voidaan perustaa riittävän joustavasti erilaisten sijoittajien ja rahoituksen tarvitsijoiden tarpeisiin. Sijoitusrahastot ovat myös yksi yritysrahoituksen muoto ja tätä puolta tulisikin Virran mukaan jatkossa kehittää. ”Vaikka sijoitusrahastot ovat laajalti yksityissijoittajien suosiossa, ovat ne vakiinnuttaneet asemansa myös institutionaalisten sijoittajien salkuissa. Nykyisessä sijoitusrahastolaissa oleva vaatimus vähintään 50 sijoittajasta ei vastaa enää nykypäivän tarpeita ja siitä tulisikin luopua. Vaatimus estää rahastojen tuotekehittelyä ja vähentää sitä kautta yritysrahoituksen vaihtoehtoja”, Virta sanoo.

Rahastoyhtiöille annettava mahdollisuus pysyä kotimaassa

EU:n alueella sijoitusrahastopääomat ovat keskittyneet voimakkaasti muutamaan maahan. Erityisesti Irlanti ja Luxemburg ovat muodostuneet kansainvälisiksi rahastokeskittymiksi, sillä niiden lainsäädäntö mahdollistaa sijoittajien ja yritysten tarpeisiin muokattujen rahastojen joustavan perustamisen.

”Suomessa toimivat rahastoyhtiöt tarjoavat kotimaisia työpaikkoja ja tuottavat verotuloja. Kotimaiseen lainsäädäntöön ei pitäisi sisällyttää direktiiviä tiukempia vaatimuksia, jotta toiminta säilyisi Suomessa eikä houkuttelisi rahastoyrityksiä siirtämään toimintaansa ulkomaille”, Virta toteaa.

AIFMD-direktiivin täytäntöönpanoa valmistellaan parhaillaan valtiovarainministeriössä. Sääntelyn piiriin on tulossa hyvin erityyppisiä rahastoja ja täytäntöönpanossa onkin finanssialan mielestä turvattava yhtäläiset toimintaedellytykset eri toimijoille. Jari Virta muistuttaa, että eurooppalainen kilpailu rahastotoiminnassa kiristyy, kun AIFMD:n mukaisia rahastoja voidaan jatkossa tarjota vapaasti rajan yli ammattimaisille sijoittajille.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat