Suomalaisnuorten taloustaidot testataan Pisa-kokeissa 2018

Koululaisten osaamista mittaavaa Pisa-tutkimusta laajennetaan Suomessa koskemaan myös taloustaitoja. Aiemmin Suomi ei ole osallistunut taloustaitoja mittaavan osuuteen. Pisa-tutkimuksen myötä suomalaisnuorten talousosaamisesta saadaan vertailukelpoista tietoa muiden maiden nuoriin nähden. Finanssiala tukee talousosaamisen lisäämistä.

​Suomi ottaa osaa talouslukutaidon PISA-tutkimukseen vuonna 2018. PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on kertoa vertailukelpoisesti oppilaiden osaamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä peruskoulun 9. luokalla.

Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen pitää talousosuuden lisäämistä PISA-kokeeseen erinomaisena. Usein nimittäin käy niin, että sellaisen taidon opetukseen kiinnitetään huomiota, minkä tuloksia mitataan.

”OECD:n Pisa-tutkimusten mukaan hyvät taloustaidot tukevat myös muuta oppimista. Taloustaitoja kehittämällä vältetään ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät. Jokaisen tulisi hallita oma taloutensa ja raha-asiansa iästä riippumatta”, Kallonen toteaa.

Nykytietojen valossa yli puolet kaikista suomalaisista suunnittelee heikosti talousasioitaan. Finanssialan Keskusliiton Säästäminen ja luotonkäyttö -tutkimuksen mukaan suunnittelun kesto on alle kolme kuukautta. Nuorista yli 60 % ei ole kiinnostunut talousasioiden suunnittelusta eivätkä myöskään seuraa menojaan kovin säännöllisesti.

”Tarvetta oman talouden seuraamiseen kuitenkin olisi, sillä Asiakastiedon tuoreiden maksuhäiriötilastojen mukaan maksuhäiriöt ovat merkittävässä kasvussa. Vuodesta 2009 tähän päivään kasvu on 24 prosenttia”, Tarja Kallonen toteaa.

Maksuhäiriöitä on eniten 25–34-vuotiaiden ikäluokassa. Heistä 4,7 % on ottanut pikavippiä vuoden sisällä esimerkiksi tekstiviestillä. Pikaluottokierre voi Kallosen mukaan alkaa jo nuoremmillakin. Huolestuttavaa on se, että hoitamattomia opintolainoja on eniten ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla, yli 60 % kaikista hoitamattomista opintolainoista.

Talous tutuksi –kiertue tuo talousosaamista opettajille

Nuorten taloudenhallinnantaidoissa avainasemassa ovat koulut ja siellä saatava opetus. Opetuksen laadun kannalta on tärkeää, että yhteiskuntaopin opettajat ovat talousasioista perillä. Opettajille tarjotaan vuosittain talouskoulutusta Talous tutuksi -kiertuiden muodossa.

Tänä vuonna tilaisuuksissa keskityttiin talousosaamisen tärkeyteen kolmella paikkakunnalla Tampereella, Oulussa ja Helsingissä. Teemana tilaisuuksissa oli talous ja arki.

Finanssialan Keskusliitto järjestää Talous Tutuksi -koulutustilaisuudet yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL:n, Opetushallituksen, Pörssisäätiön, Suomen Pankin ja Taloudellisen tiedotustoimiston kanssa.