Suomalaispankeilla myönteinen alkuvuosi vaikeassa toimintaympäristössä

Suomen finanssisektorin tila on hyvä ja pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus vahva, todetaan Finanssivalvonnan tänään julkaisemassa analyysissä valvottavien taloudellisesta tilasta ja riskeistä. Pankkisektorin liiketulos on parantunut. Korkokatteen osuus pankkien tulonmuodostuksesta on pienentynyt samalla, kun muiden tulolähteiden osuus on kasvanut.

Pankkien toimintaympäristö on pysynyt haasteellisena matalan korkotason, heikon yleisen taloustilanteen ja kiristyvän sääntelyn seurauksena. Järjestämättömien saamisten määrä on kuitenkin pysynyt pienenä. ”Epävakaan toimintaympäristön ja kiristyvän sääntelyn seurauksena pankkien vakavaraisuuden ja kannattavuuden merkitys korostuvat. Molemmat kohenivatkin pankkisektorilla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä on hyvä asia”, toteaa pääekonomisti Veli-Matti Mattila Finanssialan Keskusliitosta. Myös Finanssivalvonta muistuttaa analyysissään, että tällaisina aikoina pankkien on syytä panostaa riittävien vakavaraisuus- ja maksuvalmiuspuskurien ylläpitämiseen. Pankkisektorin tulosta ovat parantaneet suotuisa sijoitustoimintaympäristö, palkkiotuottojen ja muiden tuottojen kasvu sekä pienentyneet kulut. Pankkien henkilöstökulut nousivat aavistuksen, mutta muiden kulujen alentuminen on alentanut kokonaiskulutasoa.

Työeläkesektorin riskinkantokyky vahva

Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste on Finanssivalvonnan selvityksen mukaan noussut ja riskinkantokyky vahva, vaikka osakemarkkinoiden kurssilasku on jonkin verran heikentänyt vakavaraisuutta. Henki- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuudet ovat lähes ennallaan.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat