Suomalaispankit eivät tarvitse vakavaraisuuden vahvistamista

Euroopan pankkiviranomainen EBA on laatinut päivitetyn arvion eurooppalaisten pankkien pääomatarpeesta. Finanssivalvonta ei näe tarvetta ryhtyä erityisiin toimiin Suomen pankkisektorin vakauden turvaamiseksi. Suomen pankkisektorin likviditeettitilanne on lokakuun tietojen mukaan vakaa ja vakavaraisuus hyvä.
Vahvempi vakavaraisuus lisää pankkien mahdollisuutta antaa lainaa ja lisää sijoittajien luottamusta. Tavoitteena on turvata se, etteivät pankit kaatuisi Kreikan mahdollisen velkajärjestelyn vuoksi.

– Pankkien pääomittaminen on ensisijainen keino tartuntariskin ehkäisemiseksi. Sillä saadaan hoidettua huonossa kunnossa olevat toimijat, joilla on merkittävästi Kreikka-riskiä, sellaiseen kuntoon, etteivät ne saastuta koko järjestelmää, toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi sanoo.

– Suhtaudun positiivisesti suunnitelmaan, johon on päädytty kriisin ratkaisemiseksi. Painotan, että tällä hetkellä kriisi on ennen kaikkea julkisten talouksien velkakriisi, ei pankkien kriisi. Vaikka pankit ja muut yksityiset sijoittajat eivät ole vastuussa velkakriisistä, ne joutuvat myös kohtaamaan seuraamukset.

– Eurooppalainen finanssiala kantaa osansa vastuusta. Suomalaispankit ovat kuitenkin niin vakavaraisia, ettei tarvetta pääomittamiselle ole, kuten Finanssivalvontakin toteaa, Kauppi jatkaa.

Piia-Noora Kaupin mukaan yksityisen sektorin toimenpitein ei todennäköisesti päästä kuitenkaan riittävän nopealla aikataululla sellaiselle vakavaraisuustasolle, jota pankkikriisin ehkäiseminen edellyttäisi. Hän uskoo, että heikommat pankit EU:ssa tarvitsevat myös julkista pääomatukea.

EBA on uudessa arviossaan nostanut pankeilta edellytettävää ydinvakavaraisuuden (Core Tier 1) vähimmäistavoitetasoa 9 prosenttiin. Vuoden 2011 EU:n stressitestissä tavoitetaso oli 5 %.

EBAn arvio on laadittu yhteistyössä kansallisten valvojien ja pankkien kanssa ja laskelmat ovat valvojien tarkistamat.

Linkki Fivan tiedotteeseen
Linkki EBAn tiedotteeseen