Suomalaispankit sitoutuivat siirtymään ilmastoystävälliseen talouteen

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet auttavat pankkeja sisällyttämään vastuullisuusnäkökohdat liiketoimintaansa ja tarttumaan kestävän talouden tuomiin mahdollisuuksiin. Suomalaispankit ovat sitoutuneet YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteisiin. Eri puolilta maailmaa pankit ovat olleet laatimassa periaatteita, jotka allekirjoitettiin sunnuntaina 22.9. Allekirjoittajina Suomesta ovat Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Ryhmä, SEB, Swedbank ja Ålandsbanken.

Finanssiala ry:n (FA) hallitus päätti kesällä, että koko suomalainen finanssiala sitoutuu kansainvälisiin vastuullisen toiminnan periaatteisiin, joihin kuuluvat vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden lisäksi myös kestävän vakuutustoiminnan ja sijoittamisen periaatteet.

”Pankkina meillä tärkeä rooli yhteiskunnassa. Voimme sijoitus- ja rahoituspäätöstemme kautta olla rakentamassa entistä kestävämpää tulevaisuutta. Meille pankkina on tärkeää huomioida vastuullisuuskriteerit kaikissa sijoitus- ja rahoituspäätöksissä”, toteaa Handelsbankenin Suomen maajohtaja Nina Arkilahti.

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet on kuuden kohdan asiakirja, johon kirjatut tavoitteet määrittävät maailmanlaajuisen standardin vastuulliselle pankkitoiminnalle. Periaatteiden tavoitteena on varmistaa tapa, jolla pankit luovat arvoa sekä osakkeenomistajilleen että yhteiskunnalle.

”Vastaamme kasvavaan kysyntään kestävistä palveluista. SEB on green bond joukkovelkakirjakonseptin uranuurtaja, ja uusia tuotteita, kuten blue bonds ja rahastoja, lanseerataan kiivaalla tahdilla. Äskettäin perustamamme rahaston tehtävänä on sijoittaa yrityksiin, jotka auttavat saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Uskomme yhteistyön voimaan ja olemme esimerkiksi Fortumin vetämässä hankkeessa ollut mukana kehittämässä Puron, maailman ensimmäisen markkinapaikan hiilidioksidin poistolle ilmakehästä”, sanoo Marcus Nystén, SEBin maajohtaja Suomessa.

OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo, että yhtiö tunnistaa vastuunsa kestävän kehityksen edistämisessä yhtenä Suomen suurimmista rahoittajista.

”Tulevaisuuden menestyksemme riippuu ympäröivän yhteiskuntamme menestyksestä. Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin laajaa yhteistyötä.”

Nordea oli ainoana pohjoismaisena pankkina mukana ydinryhmässä, joka vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet loi. Kaikkiaan periaatteet on allekirjoittanut 130 pankkia, joiden hallinnoimien varojen yhteismäärä on yli 47 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

”Kestävyyden huomioiminen on järkevää riskinhallintaa ja liiketoimintaa. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa, kun sijoituspäätöstä tehdään, yrityksestä saattaa ennemmin tai myöhemmin tulla luottoriski”, sanoo Nordean Suomen maajohtaja Ari Kaperi.