Suomalaispankkien tulokset hyviä haastavassa taloustilanteessa

Suomessa toimivien pankkien julkistamien tulostietojen mukaan vuonna 2013 toimialan liikevoitot pääsääntöisesti kasvoivat edellisestä vuodesta. Alan toimijoiden tuloskehityksessä oli aiempaa enemmän hajontaa. Matalalla pysytellyt korkotaso rasitti pankkien perusliiketoimintaa eli korkokatetta, mutta palkkiotuottojen ja muiden tuottojen kasvu vahvisti toimialan kannattavuutta. Arvonalentumistappiot puolittuivat vuodesta 2012. Sekä asunto- että yrityslainakannan kasvu hidastui, mutta lainakanta kasvoi Suomessa nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vahvana.

​Pankkien toimintaympäristö oli edelleen viime vuonna haastava. Matala korkotaso kavensi alan korkokatetta edellisestä vuodesta keskimäärin noin 7 prosenttia. Kiristynyt sääntely ja pankkivero ovat lisänneet toimialan kustannuksia. Korkomarginaalit ovat viime vuosien noususta huolimatta yhä suhteellisen kapeat.

Korkokatteiden kaventuessa suomalaiset pankkikonsernit ovat pyrkineet monipuolistamaan liiketoimintarakenteitaan kasvattamalla esimerkiksi palkkiosidonnaisen liiketoiminnan osuutta. Vahvan pörssivuoden ansiosta pankkien sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat vuoden 2013 aikana. Pankkien arvonalentumistappiot vähenivät merkittävästi. Arvonalentumistappioita kirjattiin vuonna 2013 noin puolet edellisvuoden määrästä. Suomessa toimivien pankkien henkilöstökulut pienenivät myös hieman, mutta muiden kulujen kohoaminen nosti koko toimialan kustannuksia aiemmasta vuodesta. Muihin kuluihin kuuluu muun muassa pankkivero, jota vuonna 2013 kerättiin noin 133 miljoonaa euroa.

Suomen pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vahvana. Pankit siirtyivät hyvässä kunnossa uuteen sääntely-ympäristöön, joka astui vaiheittain voimaan vuoden 2014 alusta lukien.

Yrityslainakanta Suomessa kasvoi vuonna 2013 nopeammin kuin missään muualla Euroopassa. Yritysten ottamat lainat kasvoivat 6,1 prosenttia edellisestä vuodesta, mikä johtuu pääasiassa asuntoyhteisöjen lainakannan voimakkaasta kasvusta. Sen sijaan asuntolainakannan kasvu hidastui vuoden loppua kohden 2,2 prosenttiin. Uusia asuntolainoja nostettiin vuoden 2013 aikana selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Matalana pysytelleestä korkotasosta johtuen kotitalouksien talletuskanta kutistui aavistuksen verran edellisvuodesta.