Suomalaisten rahastojen kilpailuasetelma paranemassa

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kiittelee eilen eduskunnalle annettua hallituksen esitystä vaihtoehtorahastoja koskevaksi lainsäädännöksi. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään voivat sijoitusrahastoyhtiöt jatkossa tarjota entistä joustavampia sijoitusmahdollisuuksia institutionaalisten sijoittajien tarpeisiin.

​Vaihtoehtorahastoja koskevassa esityksessä yksittäisen erikoissijoitusrahaston voi perustaa jopa yhdelle osuudenomistajalle. Nykylainsäädännössä minimivaatimus on 50 osuudenomistajaa.

”Lakiesitys parantaa toteutuessaan kotimaisten rahastojen kilpailukykyä ja tuo ne tässä suhteessa samalle viivalle eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa. Uudistus tarjoaa lisää mahdollisuuksia esimerkiksi työeläkeyhtiöiden ja muiden vakuutusyhtiöiden sijoituksille”, Kauppi toteaa.

Sijoitusrahastot liikkuvat liukkaasti sinne, missä toimintamahdollisuudet ovat suotuisat ja osaaminen hyvää. ”Kansainväliset rahastoyhtiöt ovat alkaneet keskittää rahastoja ja niiden hallinnointia nykyistä harvempiin paikkoihin EU:ssa. Sijoitusrahastojen sääntelyä uudistanut UCITS IV –direktiivi on siten kiristänyt kilpailua entisestään. Jotta rahastoyritykset säilyisivät Suomessa tarjoten työpaikkoja ja tuottaen verotuloja, on yhä tärkeämpää, että kotimainen lainsäädäntö on linjassa muun Euroopan kanssa”, Kauppi toteaa.

”Suomalaisia rahastoja pitäisi pystyä myymään myös ulkomaisille sijoittajille nykyistä paremmin. Tällä hetkellä ulkomaiset sijoittajat välttelevät suomalaisrahastoja, koska kaupankäynti toimii kansainvälisesti poikkeavalla tavalla ja eroaa esimerkiksi suorasta osakesijoittamisesta. Kun vastaavanlainen rahasto on usein tarjolla jossain muualla Euroopassa, kaupankäynnin helppous ratkaisee, minne sijoittajan rahat menevät”, sanoo Kauppi.

Sijoitusrahastojen merkitys suomalaisten varallisuuden kartuttajana on kasvanut tasaisesti. Kotitalouksien ja institutionaalisten sijoittajien yhteenlaskettu rahastopääoma oli elokuun lopussa 70,5 miljardia euroa. Kotitalouksien rahastosijoitusten arvo on sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 26 miljardia euroa, eli noin 37 prosenttia koko rahastopääomasta. Rahastosijoituksia on noin 700 000 suomalaisella.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat