Suomalaisten sijoitusinto kasvaa

Kuva: Shutterstock

Suomalaiset ovat muutamassa vuodessa intoutuneet säästämään ja sijoittamaan aiempaa enemmän. Nordean teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan nyt sijoitetaan vuositasolla lähes 4 000 euroa (mediaani), mikä on tuplasti enemmän kuin vuoden 2018 vastaavassa tutkimuksessa. Lähes 80 prosenttia suomalaisista säästää tai sijoittaa

Korona-aika ei juuri ole vaikuttanut säästö- ja sijoittamismahdollisuuksiin. Kaksi kolmesta tutkimuksen vastaajasta kertoo näin. Niistä, joiden sijoittamiseen korona on vaikuttanut, useampi on lisännyt sijoittamistaan. Pääkaupunkiseudulla sijoitetaan muuta maata enemmän, keskimäärin 5 000 euroa vuodessa.

Erityisesti nuoret aikuiset ovat aktiivisia säästäjiä ja sijoittajia. Peräti 88 prosenttia 25 – 30 -vuotiaista ilmoittaa sijoittavansa ja säästävänsä. Tilisäästäminen on edelleen yleisin säästämisen muoto, mutta yli puolet säästää myös rahastoihin. Nuoret ovat löytäneet erityisesti indeksirahastot, kun vanhempi väki luottaa enemmän aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin, kerrotaan Nordean tiedotteessa.

Sijoittajina suomalaiset kaihtavat riskejä. Tutkimuksessa tärkeimmäksi sijoituskriteeriksi nousi matala riski. Pahin pelko oli rahojen menettäminen. Riskinottajina naiset ja yli 65-vuotiaat olivat muita arempia. Asiaa voi selittää tiedon puute, joka myös tuli esille tutkimuksessa. Vain 41 prosenttia vastaajista koki tietävänsä riittävästi sijoittamisesta.

Miehet olivat sijoittajina naisia itsevarmempia. Heille korkea tuotto-odotus oli jopa tärkein sijoituskriteeri.

Tutkimuksen mukaan sijoitusneuvoja haetaan eniten pankkien ja sijoituspalvelutarjoajien asiantuntijoilta (44 prosenttia vastaajilta) sekä niiden digitaalisista kanavista, mutta myös tiedostusvälineistä. Myös sosiaalinen media on nostanut merkitystään.

Lähes joka toinen säästää pahan päivän varalle tai yllättävien menojen hankintaa varten. Taloudellista riippumattomuutta tavoittelee 24 prosenttia vastaajista, nuorista 18 – 24 -vuotiaista jopa 39 prosenttia vastaajista.

Nordean kyselytutkimukseen vastasi touko-kesäkuussa noin tuhat 18 – 79 -vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.

Nordean tiedote