Suomalaisten talousosaaminen kansainvälisesti hyvää – tutkimusta tarvitaan

Suomalaisten talousosaamisesta tarvitaan lisää pitkäjänteistä tutkimusta. Kuva: Shutterstock.com

Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalaisten talousosaaminen näyttää hyvältä, vaikka vertailut ovat myös osoittaneet talousasioissa tietämyksessä ja käyttäytymisessä aukkoja. Tieto käy ilmi Suomen Pankin julkaisemasta raportista, jossa käytiin läpi suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia suomalaisten talousosaamisesta. Suomessa on tarve pitkäjänteiselle talousosaamisen tutkimukselle.

Tutkimusraportin mukaan suomalaiset ovat pääsääntöisesti kiinnostuneita raha-asioista. Kiinnostus tosin vaihtelee: miehet ovat naisia kiinnostuneempia talousasioista, samoin kuin korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset. Raha-asioiden suunnittelu on kuitenkin usein lyhytjänteistä. Suomalaiset ovat kiinnostuneita säästämisestä, mutta tämä ei useinkaan toteudu käytännössä. Myös maksuhäiriömerkintöjen voimakas kasvu kertoo taloudenhallinnan ongelmista osalla kuluttajista.

Vaikka talousosaamisen tieteellisellä tutkimuksella on vahvat perinteet maailmalla, ei Suomessa tämän alueen tutkimus ollut kovinkaan yleistä. Suomessa on tehty tutkimusta myös talousosaamisesta eri konteksteissa, kuten vakuuttamisen ja eläkeikään varautumisen yhteydessä. Myös tutkimustulokset yksilön ja vallitsevan yhteiskunnallisen taloudellisen tilanteen merkityksestä nuorten taloudelliseen kyvykkyyteen ja hyvinvointiin ovat mielenkiintoisia ja merkityksellisiä avauksia.

Tutkimusraportissa pidetään suurena puutteena sitä, että kattavaa ja koko väestöä koskevaa talousosaamisen tutkimusta ei ole tehty vuoden 2014 jälkeen. Jatkossa olisikin tärkeää tehdä aika ajoin koko väestöä kattavaa haastatteluihin perustuvaa tutkimusta kansalaisten talousosaamisesta.

Uusinta kansainvälistä tietoutta suomalaisten talousosaamisesta saadaan toukokuun 7. päivä, kun julkaistaan talousosaamisen PISA-tutkimuksen tulokset. Siinä suomalaisnuorten talousosaamisesta saadaan ensi kerran vertailutietoa nimenomaan PISA-tutkimuksessa.

Suomen Pankin julkaisema raportti Suomalaisten talousosaaminen – Analyysi 2000-luvulla tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella pohjustaa Suomen Pankin vuonna 2020 käynnistämää talousosaamisen strategiatyötä.

Strategiatyö ja sen pohjaksi laadittava talousosaamistoimijoiden työn kartoitus ovat alkamassa. Finanssiala ry on mukana Suomen Pankin kokoamassa verkostossa. ”Pidämme työssä esillä laajaa käsitystä talousosaamisesta, joka sisältää paitsi taidot rahankäytöstä, säästämisestä ja sijoittamisesta, myös vakuuttamisesta ja kyvystä tunnistaa huijauksia. Digitaidot ovat myös tärkeä osa talousosaamista, sillä omaa taloutta hallitaan yhä enenevässä määrin digitaalisin välinein”, sanoo talousosaamisasioita FA:ssa koordinoiva asiantuntija Jussi Karhunen.