Suomalaisten työkyky vaarassa – nuorten mielenterveysongelmat aisoihin yhteistyöllä

Finanssiala ry:n (FA) järjestämässä virtuaalisessa pyöreän pöydän keskustelussa suuri joukko mielenterveydenhoidon, lääketieteen ja hyvinvoinnin edustajia toi pöytään huolen nuorten mielenterveysongelmien voimakkaasta kasvusta. Hyviä käytännön kokemuksia jo löytyy ja nopean puuttumisen toimintamallia peräänkuulutettiin laajalla rintamalla.

”Syyt mielenterveyden ongelmiin syntyvät usein jo alle 25-vuotiailla. Siksi hallitusohjelmassa lasten ja nuorten hyvinvointi on nostettu yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi”, totesi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen puheenvuorossaan.

Koulutus ja osaaminen tuo mielen hyvinvointia, joka puolestaan helpottaa oppimista ja kouluttautumista.

”Yhtäkään nuorta ei pitäisi päästää syrjäytymään, vaan jokaisen pitäisi pystyä kurkottamaan omaan täyteen mittaansa. Tätä polkua yhteiskunnan tulisi olla vahvistamassa”, Kosonen totesi.

Nuoruus on kasvamisen ja kuohumisen cocktail, josta selviämiseen voi tarvita paljon myös ulkopuolista apua. Ministerin mukaan on tärkeätä, että nuori tulee kohdatuksi ja ymmärretyksi sellaisena kuin hän on.

”Hallitusohjelmassa on vahva nuorisopainotus ja paljon toimenpiteitä nuorten osallistumisen edistämiseksi. Osallisuus yhteiskunnassa on nostettu tärkeälle sijalle, ja sitä pyrimme kaikessa toiminnassa toteuttamaan. Vaikka meillä on erilaisia toimintakulttuureita, on niitä kaikkia kehitettävä hallitusohjelman linjausten mukaisesti huolimatta siitä missä vaiheessa sote-uudistus on.”

Kososen mukaan meidän on myös ankkuroitava hyväksi havaittuja toimintoja pitkäaikaisen rahoituksen piiriin hankerahoituksen sijaan. Tukea tulisi olla helposti saatavana ja tukiketjujen tulisi olla katkeamattomia. Kukaan ei saisi pudota väliin.

FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi ehdotti tilaisuudessa laajaa eri tahojen muodostamaa yhteisrintamaa, jotta voisimme yhdessä kääntää suunnan mielenterveysongelmien kasvusta niiden vähentymiseen. Kokemusta tällaisesta yhteistyöstä on 60-luvulta, jolloin voimakkaasti lisääntyvien tieliikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä saatiin yhteistyöllä ja presidentin suojeluksessa kääntymään. Vastaavaa yhteistyötä tarvitaan myös nyt.

Tilaisuudessa pohdittiin yhdessä, miten voimme vastata nuorten mielenterveyspalveluiden lisääntyvään tarpeeseen. Miten mielenterveyden häiriöitä voitaisiin ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti, ja tunnetaanko esimerkiksi nykyiset työn riskit oikein? Kaupin ja ministeri Kososen lisäksi mukana keskustelemassa oli mielenterveysstrategiaa linjaamassa ollut Tampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian professori ja Ilmarisen asiantuntijalääkäri Sami Pirkola ja nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola Helsingin yliopistosta.

Työterveyden ja työeläkeyhtiöiden näkökulmasta asiaa pohtii ylilääkäri Jan Schugk Varmasta. Kommentoimassa mielenterveystyön johtava ylilääkäri Tommi Väyrynen, Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiö YTHS:stä.

Case-esimerkkinä hyvistä käytännöistä työkyvyn ylläpitämisessä esiteltin S-ryhmän Nuori mieli-hanke. Ylilääkäri Liisamari Kruger Työeläkeyhtiö Elosta, haastatteli S-ryhmän työhyvinvoinnista ja työkykyjohtamisesta vastaavaa johtajaa Sanna-Mari Myllystä. Keskusteluja kommentoi Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssin edustaja Katja Asikainen.

Katso tallenne tilaisuudesta tästä