Suomalaisten ymmärrys eläkeasioista on matala mutta riittävä

Suomalaisten eläketurvan tuntemus ei ole kehuttavalla tasolla, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkebarometrista. Valtaosa kuitenkin uskoo, että käsityksensä eläkeasioista on riittävän hyvä.

Eläkebarometrin mukaan kolmasosa suomalaisista kokee tuntevansa eläkeasiat hyvin tai melko hyvin. Lähes puolet vastaa tuntevansa eläkeasioita huonosti tai melko huonosti. Omiin tarpeisiinsa nähden oma tietämys eläkeasioista on kuitenkin riittävä, toteaa 72 prosenttia vastaajista. Nuoremmissa ikäluokissa eläketurvan tuntemus on heikompaa, ja eläkeikäisistä enemmistö kokee tuntevansa eläkeasiat melko hyvin.

Hieman yli puolet väestöstä arvioi pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan. Kuitenkin lähes viidennes kyselyyn vastaajista kokee eläkeaikaisen toimeentulonsa niukkana

Enemmistö suomalaisista kertoo luottavansa suomalaiseen eläkejärjestelmään. Neljäsosa väestöstä sanoo, ettei luota järjestelmään, ja heikointa luottamus on 35–49-vuotiailla. Tutkimuksesta selviää myös että 40 prosenttia yrittäjistä ei luota eläkejärjestelmään tai suhtautuu siihen jokseenkin epäillen.

Eläketurvan tunteminen on kansalaistaito, toteaa ETK:n johtaja Mikko Kautto tiedotteessa. Eläke on lähes kaikilla olennaisin toimeentulon lähde työuran jälkeen, ja onkin hyvä tietää, mihin eläke perustuu ja millaiset roolit ihmisellä on elinkaarensa aikana eläketurvan maksajana ja sen saajana.

Kantar TNS Oy puhelinhaastattelu noin tuhatta 15–79-vuotiasta suomalaista toukokuussa. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja:
Johtaja Mikko Kautto, puh. 029 411 2185, mikko.kautto@etk.fi
Tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen, puh. 029 411 2184, susan.kuivalainen@etk.fi