Suomeen paloturvallisuusprofessuuri

Suomeen perustetaan ensimmäinen paloturvallisuusprofessuuri Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun. Suunnitelman mukaan professuuri on toiminnassa viimeistään vuoden 2013 alussa.

Professuurin painpistealueina ovat muun muassa asiantuntijoiden koulutus paloturvallisuussuunnitteluun, erityisesti toiminnalliseen paloturvallisuussuunnitteluun, paloriskien arviointiin ja hallintaan sekä pelastustoimen tehtäviin. Paloturvallisuus on alana hyvin poikkitieteellinen.

Palotutkimusraati ry on kerännyt professuurin perustamista varten tarvittavan rahoituksen. Puolet tarvittavasta rahoituksesta on saatu teollisuudesta ja puolet Palosuojelurahaston erityisavustuksena. Rahoitus mahdollistaa pysyvän professuurin perustamisen.

Palotutkimusraadin tehtävänä on koordinoida, täydentää ja edistää Suomessa tapahtuvaa paloalan tutkimusta. Tämä tapahtuu yhteistyössä teollisuuden, vakuutusalan ja muun elinkeinoelämän, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, valtion ja kuntien viranomaisten sekä alan järjestöjen kanssa.

Lisätietoja:
Palotutkimusraati ry
www.palotutkimusraati.fi
Esa Kokki, asiamies, puh 050 3625 103, esa.kokki@pelastusopisto.fi ​