Suomeen suunnitelma lääkinnällisestä evakuointivalmiudesta kriisitilanteissa

Suomessa on laadittu suunnitelma lääkinnällisestä evakuoinnista, joka määrittelee toimintatavat muun muassa Aasian tsunamin kaltaisessa, ulkomailla tapahtuvassa suuronnettomuudessa, jossa on mukana useita suomalaisia uhreja. Suunnitelma kattaa myös kotimaassa tapahtuvat suuronnettomuudet.

​Vakuutusalaa edustava Finanssialan Keskusliitto (FK) on tyytyväinen, että Suomeen luodaan nyt järjestäytynyt viranomaisten ja muiden evakuointiin osallistuvien tahojen, kuten matkavakuutusyhtiöiden, yhteinen toimintamalli. Aikaisemmin tällaista virallista järjestelmää lääkinnälliseen evakuointivalmiuteen ei ole ollut ja kriisitilanteissa on toimittu tilannekohtaisesti.

Suunnitelma luo nykyistä paremmat valmiudet suuronnettomuuksien evakuointitilanteisiin ja selkeyttää eri viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja muun muassa matkanjärjestäjien vastuita. Lisäksi tiedonkulku eri toimijoiden välillä paranee.

Johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta FK:sta sanoo, että suunnitelma auttaa loukkaantuneita nopeassa hoitoon pääsyssä ja korvausten sujuvassa selvittelyssä. Ennalta sovittu toimintamalli todennäköisesti myös pienentää onnettomuuksissa syntyviä vahinkoja.

”Kriisitilanteissa erityisesti tiedonkulun sujuvuus viranomaisten, matkatoimistojen ja vakuutusyhtiöiden välillä on tärkeää. Tämä on tullut toistuvasti esille muun muassa ulkoministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa”, Pekonen-Ranta toteaa.

Finanssialan Keskusliitto, matkavakuuttajat ja ulkoministeriö ovat toistuvasti muistuttaneet vapaaehtoisen matkavakuutuksen tärkeydestä. Matkavakuutus on ainut, joka korvaa esimerkiksi kotiinkuljetuksen vakavan sairauden tai tapaturman sattuessa.

”Maailma muuttuu ja riskit lisääntyvät tai ainakin muuttavat muotoaan. Pääsääntöisesti Suomen kansalainen on matkustaessaan aina vastuussa itsestään. Siksi jokaisen matkustavan tulisi ottaa turvakseen henkilövahingot kattava matkavakuutus”, muistuttaa Pekonen-Ranta.

Tämä ei kuitenkaan ole selvää kaikille kansalaisille. FK:n teettämässä vakuutustutkimuksessa vuonna 2012 peräti 43 prosenttia suomalaisista uskoi virheellisesti, että Suomen valtio järjestää heille tarvittaessa kotiinkuljetuksen vakavan sairauden tai tapaturman kohdatessa. Lisäksi noin 30 prosenttia vastaajista ilmoitti matkustavansa ilman matkavakuutusturvaa. Tutkimuksessa haastateltiin henkilökohtaisesti noin tuhatta suomalaista.

Evakuointivalmiutta käsitelleen työryhmän suunnitelma luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle 13. helmikuuta. Myös Finanssialan Keskusliitto (FK) oli mukana suunnitelman valmistelussa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat