Suomeen tarvitaan sähköinen asunto-osakkeiden rekisteri

Asunto-osakkeet ovat Suomessa paperimuodossa. Asunto-osakkeita ja taloyhtiöitä koskevia ajantasaisia tietoja ei saada kootusti mistään. Kyse on tärkeästä asiasta, joka on korjattava nopeasti. Rekisterin perustaminen onkin suunnitteilla erityisesti Ympäristöministeriön keväällä 2014 julkaiseman selvitystyön pohjalta.

Asunto-osakkeisiin liittyviä tietoja käsittelevät viranomaiset ja yksityiset toimijat päivittäin. Isännöintiyritykset tarvitsevat tietoja edustaessaan taloyhtiötä ja toimiessaan taloyhtiön operatiivisena johtajana. He merkitsevät myös omistajanmuutokset. Pankeissa myönnetään joka päivä lainoja, joiden vakuutena on asunto-osake. Tällöin pankin on tutkittava tarkkaan kyseisen asunto-osakkeen tiedot ja kirjattava ne vakuusjärjestelmään. Lisäksi asunto-osake pantataan pankille lainan vakuudeksi.
Isännöitsijät ja pankit käyttävät asuntoihin liittyviä tietoja jatkuvasti järjestelmissään. He ovat mahdollisen asunto-osakerekisterin keskeisimmät yksityisen sektorin käyttäjät. Kun rekisteri palvelee näitä välttämättömiä toimintoja, saadaan järjestelmästä vähitellen säästöjä myös taloyhtiöille ja asunnonomistajille.
Keskeisten käyttäjien edustajina Finanssialan Keskusliitto (FK) ja Isännöintiliitto pitävät välttämättömänä, että sähköinen asunto-osakkeiden rekisteri:
Ø On sisällöltään kattava
Tarvitsemme jatkuvasti yksityiskohtaisia tietoja niin huoneistosta kuin taloyhtiöstä. Harvemmin muuttuvat tiedot[1] on kerättävä sähköiseen muotoon nopeasti. Myöhemmin rekisteriin olisi hyvä kerätä yhtiön taloudellisia tietoja ja laajemmin korjausrakentamiseen liittyviä tietoja.
Ø On käyttäjien tarpeiden mukainen
Säästöt syntyvät vain, jos rekisteri todella pienentää aktiivisten käyttäjien työmäärää. Rekisteri on suunniteltava yhdessä käyttäjien kanssa. Käyttäjillä on oltava tehokkaat mahdollisuudet vaikuttaa rekisterin kehittämiseen myös tulevaisuudessa.
Ø On turvallinen ja luotettava
Rekisterin tietoihin on voitava luottaa. Tekniikan on varmistettava omaisuuden ja yksityisyyden suojan korkea taso.
Ø On helppo käyttää
Rekisteri palvelee parhaiten, kun sieltä saadaan tietoja automaattisesti erilaisina sähköisinä viesteinä suoraan käyttäjien järjestelmiin. Yhdellä näkymällä tulee päästä käsiksi myös mahdollisten osarekisterien tietoihin.
Ø On ilmainen keskeisille käyttäjille
Rekisteritietojen käsittelyn olisi hyvä olla ilmaista niille, joiden on välttämätöntä käyttää rekisterin tietoja taloyhtiön edustajana tai asunnonomistajan puolesta luotonantajana. Edullinenkin käyttömaksu tästä tietojen käsittelystä pienentää omistajalle koituvaa säästöä.