Suomeen tulossa talousosaamisstrategia vuoden alussa – hyvä toteutus tärkeää

Kuva: Shutterstock
  • Oikeusministeriön hallinnonala käynnistää näillä näkymin vuoden 2022 alussa kansallisen talousosaamisen strategian koordinoinnin ja toimeenpanon.
  • Suomen Pankki teki viime vuoden aikana ehdotuksen Suomen kansalliseksi talousosaamisen strategiaksi. Siitä kerätään parhaillaan palautetta.
  • Finanssiala kannattaa strategian luomista ja eri toimijoiden hyvää yhteistyötä suomalaisten talousosaamisen parantamiseksi.

Kansallisen talousosaamisen strategian luonti Suomeen etenee. Useilla OECD-mailla on kansallisia suunnitelmia siitä, miten kansalaisten talousosaamista parannetaan. Asia on noussut OECD:n mielenkiinnon kohteiden listalle viime vuosien aikana. OECD on kannustanut jäsenmaitaan laatimaan talousosaamisen parantamiseen tähtääviä ohjelmia – Suomesta sellainen on puuttunut, vaikka maassa on paljon erilaisia talousosaamisen eteen ponnistelevia toimijoita.

Suomen Pankin tekemässä ehdotuksessa luotaisiin noin viiden vuoden mittainen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa olisi laatimassa ohjelmaneuvosto, johon kerättäisiin erilaisia talousosaamistoimijoita viranomaisen johtoon. Malli vaikuttaa toimivalle.

”On olennaista, että suurimmilla talousosaamistoimia tekevillä tahoilla on suora edustus ohjelmaneuvostossa. Suomen Pankin viime vuonna tekemän kartoituksen mukaan pankit ovat yksi suurimmista talousosaamisen edistäjistä Suomessa lukuisin eri ikäisille suunnattuine hankkeineen”, Finanssiala ry:n asiantuntija Jussi Karhunen toteaa.

Käytännön työtä ohjattaisiin muutaman työntekijän kansliasta, joka näillä näkymin on tulossa oikeusministeriöön.

Kun talousosaamisesta puhutaan, saavat päähuomion usein arjen rahankäyttö, ylivelkaantumisen välttäminen ja henkilökohtaisen talouden tasapainon pitäminen sekä säästämisen ja sijoittamisen taidot.

”Talousosaamisen edistämisessä ei ole edettävä pelkästään ongelmalähtöisesti, vaan huomiota on kiinnitettävä myös talousosaamisen positiivisiin puoliin: vaurastumisen myötä hyvinvointi ja elämänlaatu tutkimusten mukaan kohenee. Talousosaamisen parantaminen ei ole vain ongelmien hoitamista”, Karhunen sanoo.

Jäikö kysyttävää

|

Aiheen asiantuntijat