Suomen arvopaperikaupan selvitys siirtyy uudelle alustalle vuoden 2022 lopulla

Suomi liittyy rajat ylittävää sijoitustoimintaa helpottavalle TARGET2-Securities-alustalle (T2S) marraskuussa 2022. Suomen arvopaperikeskusta ylläpitävä Euroclear Finland kertoo tiedotteessaan, että liittymisen myötä sen toiminta vastaa eurooppalaisen arvopaperikaupan vaatimuksia.

T2S luo arvopaperikaupan selvitysprosessille Euroopan laajuisen järjestelmän ja toimintatavat. Muutos liittyy pääomamarkkinaunioniin, joka helpottaa pääomien liikkumista ja kannustaa sijoittajia kansainväliseen kaupankäyntiin.

”T2S-alustalle siirtyminen on erinomainen asia, ja se tuo Suomen lähemmäs EU:n sisämarkkinoita”, sanoo Finanssiala ry:n arvopaperiasiantuntija Pauliina Lappeteläinen.

Kun arvopaperi, esimerkiksi osake tai joukkovelkakirja, vaihtaa omistajaansa, ostaja maksaa kauppasumman myyjälle ja ostaja saa arvopaperin samalla hetkellä haltuunsa. Yksinkertaiselta kuulostava tapahtuma vaatii monimutkaisen prosessin, joka tapahtuu arvopaperikaupankäynnin konepellin alla eikä näy lainkaan sijoittajille.

Tämän prosessin toteuttava tietojärjestelmä on Euroclear Finlandin Infinity, joka otettiin rahamarkkinainstrumenttikaupassa käyttöön vuonna 2015. Loput suomalaiset arvo-osuudet siirrettiin Infinity-selvitysjärjestelmään toukokuussa 2018. Arvopaperikaupan selvityksen siirtäminen T2S-alustalle on Infinityn kolmas ja viimeinen vaihe.

”Vaikka harmilliset viivästykset ovatkin maksaneet rahaa, markkinoiden luotettavuuden kannalta on tärkeää, että järjestelmä on vakaa ja turvallinen, kun se otetaan käyttöön”, Lappeteläinen sanoo.

Euroclearin tiedote

Mikä on T2S? Euroopan Keskuspankin video havainnollistaa