Suomen asuntolainamarkkinat terveellä pohjalla

Asuntolainojen kysyntä on tämän vuoden aikana jatkunut meillä vilkkaampana kuin muualla Euroopassa. Suomessa kotitalouksien keskimääräinen velkaantumisaste, eli kotitalouksien velat suhteessa käytettävissä oleviin vuosituloihin, on samalla tasolla kuin muualla Euroopassa, mutta selkeästi matalampi kuin muissa Pohjoismaissa.

Omistusasuminen on Suomessa ja Euroopassa selvästi suosituin asumismuoto. Kaksi kolmasosa suomalaisista asuu omistusasunnoissa. Suomessa kuitenkin asutaan pienemmissä asunnoissa ja ahtaammin kuin muualla Länsi-Euroopassa mutta suuremmissa asunnoissa ja väljemmin kuin Etelä- ja Itä-Euroopassa.

Suomalaiset huolehtivat hyvin asuntolainojen maksamisesta. Hoitamattomien lainojen määrä on säilynyt vähäisenä, eikä asuntovakuuksien pakkorealisointeja juurikaan ole tehty.

Suomalaiset saavat asuntolainansa edullisemmin kuin useimmat muut eurooppalaiset. Matalista koroista johtuen suomalaisten lainanhoitokulut ovat painuneet historiallisen matalaksi. Asuntokuntien maksamat korkomenot ovat painuneet noin kahteen prosenttiin kotitalouksien käytettävistä olevista vuosituloista.​