Suomen eläkejärjestelmä on maailman huippua

Suomen eläkejärjestelmä on valittu maailman kolmanneksi parhaaksi. Mercer Global Pension Index -vertailun kärkipaikalla on Hollanti ja kakkosena Tanska. Vertailussa on mukana 34 maata.

Suomen kokonaissijoitus vertailussa nousi kaksi sijaa. Mercer-indeksissä eri maiden eläkejärjestelmiä arvioidaan eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta. Suomi sijoittui kymmenen parhaan joukkoon jokaisessa kategoriassa. Suomi oli ykkössijalla eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuudessa ja läpinäkyvyydessä jo viidettä kertaa peräkkäin.

”Suomen eläkejärjestelmän suurena vahvuutena on, että oleelliset sidosryhmät – työntekijät ja työnantajat – ovat kiinteästi mukana sen valmistelussa. Tämä mahdollistaa tasapainoisen kehittämisen. Eläketurvan puolesta Suomessa ei tarvitse lähteä kaduille mellakoimaan”, sanoo Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Vertailussa Suomen kehityskohteet olivat samat kuin parina edellisenäkin vuonna: vähimmäiseläke voisi olla korkeampi. Myös eläkemaksujen rahastointia tulisi lisätä. Lisäksi parempi ikääntyneiden työllisyysaste korottaisi Suomen pisteitä.

Neljäntenä kehityskohteena mainitaan eläkeoikeuden jakaminen. Esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa puolisolla on avioliiton kariutuessa tietyin ehdoin oikeus toisen eläketurvaan.

“Eläkeoikeuden jakaminen on keskustelussa erityisesti maissa, joissa sukupuolten tasa-arvossa on parantamisen varaa ja joissa yleensäkin tulonjako on epätasaista. Suomi pohjoismaisena demokratiana on varsin tasa-arvoinen maa, jossa eläkeoikeuden jakamista tuskin yleisenä työkaluna tarvitaan. Pikemminkin voi harkita, että onko eläkejärjestelmäämme sisältyvä leskeneläke enää oikein tätä päivää”, Kivisaari pohtii.