Suomen finanssiala vakavarainen toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta – kriisinkestävyyttä löytyy edelleen

Kestävyyttä ja maksuvalmiutta löytyy. Kuva: Simon van Hemert/Shutterstock
  • Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta.
  • Suomen talous painui taantumaan vuoden 2023 loppupuolella, mikä heikensi finanssisektorin toimintaympäristöä.
  • Fivan mukaan alan suurimmat uhkakuvat liittyvät talouden kehitykseen ja geopoliittiseen ympäristöön.
  • Alan toimijoiden vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius sekä laadukas riskienhallinta ja varautuminen suojaavat kuitenkin suomalaista finanssisektoria merkittäviltäkin riskeiltä.

Suomen finanssisektori säilyi vuonna 2023 vakavaraisena toimintaympäristön synkkenemisestä huolimatta, kertoo Finanssivalvonta. Suomen pankkisektorin ongelmaluotot ja luottotappiot pysyivät edelleen Euroopan matalimpien joukossa, vaikka pankkien yritys- ja kotitalousasiakkaiden luottoriskit kasvoivatkin. Myös vakuutussektorin vakavaraisuus säilyi hyvänä ja työeläkesektorilla kohtalaisella tasolla.

Finanssiala ry:n (FA) asiantuntija Jussi Kettusen mukaan Suomen pankkisektori on hyvissä asemissa ottamaan vastaan talouden tilan heikkenemisen vaikutuksia, sillä sen vakavaraisuus on vahva ja kannattavuus erittäin hyvä. Myös maksuvalmius on liki kaksinkertainen sääntelyn vaatimaan minimiin verrattuna.

”Suomalaispankkien hyvä kriisinkestävyys kävi ilmi myös Euroopan pankkiviranomaisen ja Finanssivalvonnan viime vuonna julkistamista stressitestituloksista, jotka perustuivat poikkeuksellisen ankaraan heikon talouskehityksen skenaarioon. Tulosten mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävänkin heikkenemisen”, Kettunen kertoo.

Fivan mukaan talouskehitys ja geopoliittinen tilanne aiheuttavat edelleen merkittäviä riskejä finanssisektorin näkökulmasta. Alan toimijoiden vahva vakavaraisuus, maksuvalmius ja varainhankinta sekä laadukas riskienhallinta ja varautuminen suojaavat kuitenkin suomalaista finanssisektoria merkittäviltäkin riskeiltä.

Vakavaraisuusluvut vuoden 2023 lopussa

  • Pankkien ydinvakavaraisuussuhde oli 18,3 prosenttia (2022 lopussa 17,2 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 22,1 prosenttia (20,6 %)
  • Työeläkesektorin vakavaraisuusaste oli 126,7 prosenttia (127,0 %)
  • Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus oli 235,0 prosenttia (256,9 %)
  • Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuussuhde oli 270,1 prosenttia (301,6%)

Lähde: Finanssivalvonta

 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan