Suomen finanssisektori hyvässä kunnossa – sääntelytehtailuun tuumaustauko

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien joulukuun lopun tietojen mukaan Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus on hyvä. Vakavaraisuus on vahvistunut useimmilla sektoreilla.

Finanssialan Keskusliiton (FK) pääekonomisti Veli-Matti Mattilan mukaan suomalainen finanssiala kykenee haastavassa taloustilanteessa tukemaan talouskasvua ja työllisyyttä, kunhan alan toimintaedellytyksiä ei heikennetä esimerkiksi kotimaisilla veropäätöksillä. Sisämarkkinoita edistävät yhteiset EU-säännökset ovat hänen mukaansa tarpeen, mutta ilmassa on ylisääntelyn vaara. ”Nyt on keskityttävä suurten jo päätettyjen säädösuudistusten toimeenpanoon ja niiden noudattamisen valvontaan. Suomalaisyritysten menestysmahdollisuuksia ei saa heikentää ottamalla Suomessa käyttöön EU-sääntelyä tiukempia vaatimuksia. Uuden sääntelyn tehtailuun on otettava tuumaustauko”, Mattila painottaa. Mattila muistuttaa myös, että pankkien vakavaraisuus on ollut Suomessa koko ajan vahvalla pohjalla. Viime vuoden loppupuolella pankkien kokonaisvakavaraisuus parani entisestään nousten yli 17 prosentin. Pääomia on kasvatettu muun muassa kertyneillä voittovaroilla. Myös pankkien kannattavuus on parantunut kulujen karsinnan, liiketoimintamallien kehittämisen sekä palkkiotuottojen ja rahoituskatteen kasvun ansiosta. ”Pankeilla on varsin isot puskurit siltä varalta, että heikko talouskehitys pitkittyy ja luottotappiot lisääntyvät”, Mattila toteaa.

Myös vakuutussektori vahvistui

Vakavaraisuus vahvistui myös vakuutussektorilla. Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste kasvoi erityisesti hyvien sijoitustuottojen ansiosta 30,3 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 28,4 prosenttia. Myös henkivakuutuksen riskiperusteinen vakavaraisuusasema vahvistui jonkin verran. Vahinkovakuutuksessa päästiin jopa korkeimpaan lukemaan sitten vuoden 2009. FK:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari pitää tilannetta hyvänä, joskin korkokehitys on hänen mukaansa vakuutusalalle ja erityisesti henkivakuutusalalle haasteellinen. ”Pitkittyvä alhaisten korkojen aika yhdistettynä vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta säätelevän uuden Solvenssi II –direktiivin voimaantuloon ensi vuoden alussa tuo haasteita erityisesti henkivakuutusyhtiöille.” Kivisaari pitää hyvänä asiana myös sitä, että Solvenssi II –direktiivi saatiin Suomessa kaavaillussa aikataulussa lainsäädäntöön. ”Jatkossa on tärkeää, että viranomainen helpottaa tilannetta tekemällä muun muassa siirtymäsäännöksiin liittyvästä hyväksymismenettelystä mahdollisimman selkeän ja nopean.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat