EU

Suomen on aktiivisesti vaikutettava EU-asioihin – tulevan kauden keskeisiä teemoja ovat digitalisaatio ja vihreä siirtymä

Finanssiala ry:n (FA) EU-asioista vastaavaa johtajaa Mari Pekonen-Rantaa (vas.) haastatteli FA:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Pirita Ruokonen.
  • Seuraavassa hallitusohjelmassa on määriteltävä Suomen EU-politiikan tavoitteet ja prioriteetit.
  • Sekä Suomen että finanssialan on oltava aktiivisesti, oikein tavoin ja oikea-aikaisesti mukana vaikuttamassa EU-asioihin.
  • Tarvitaan vuosittainen valtionhallinnon EU-strategia, joka ohjaa riittävän konkreettisesti keskeisten hankkeiden ennakollista vaikuttamista.
  • On myös huolehdittava siitä, että suomalaiset erityispiirteet eivät unohdu EU-sääntelyssä.

On huolehdittava, että suomalaiset erityispiirteet eivät unohdu EU-sääntelyssä. Näin korosti Finanssiala ry:n EU-asioista vastaava johtaja Mari Pekonen-Ranta Finanssiala ry:n kesäjuhlassa Helsingissä.

Europarlamenttivaaleihin on vuosi aikaa ja samalla vaihtuu myös komission johto. Sekä finanssialan että muiden toimijoiden on jo nyt tärkeää olla aktiivisesti keskustelemassa uuden komission työskentelykauden tärkeimmistä aiheista.

”Miten nykyisiä kriisejä rahoitetaan, otetaanko yhteistä velkaa? Miten pankkiunionia ja yhteistä talletussuojaa kehitetään? Miten pääomamarkkinaunionia saadaan monipuolisemmaksi? Entä kestävä rahoitus, luontokadon torjuminen ja digitalisaatio?”, Pekonen-Ranta luettelee finanssialalle tärkeitä EU-teemoja.

Seuraavan EU-kauden isoja kattoteemoja ovat turvallisuusympäristö ja strateginen autonomia, missä finanssialallakin on keskeinen rooli. Finanssialan keskeinen toive aiheesta riippumatta on suomalaisen EU-vaikuttamisen menettelyiden läpikäynti. Sekä Suomen valtionhallinnon että finanssialan on oltava aktiivisesti, oikein tavoin ja oikea-aikaisesti mukana vaikuttamassa.

”Seuraavaan hallitusohjelmaan on sisällytettävä selkeä linjaus, jossa määritellään Suomen EU-politiikan tavoitteet ja prioriteetit. Tarvitaan myös vuosittainen valtionhallinnon EU-strategia, joka ohjaa riittävän konkreettisesti keskeisten hankkeiden ennakollista vaikuttamista”, Pekonen-Ranta korostaa.

On myös huolehdittava siitä, että suomalaiset erityispiirteet eivät unohdu EU-sääntelyssä.

Digiä ja kestävyyttä

Kestävän rahoituksen sääntelyssä EU on näyttänyt suuntaa jo pitkään. Tulevan lainsäädännön uusia haasteita ovat muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja sosiaalisen ja hyvän hallinnon tavoitteiden edistäminen.

”Finanssiala kannattaa vahvasti vihreän siirtymän edistämistä, ja toimialalla on keskeinen rooli sen mahdollistamisessa. Samaan aikaan siirtymä kestävään talouskasvuun tuo myös finanssialalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nämä ovat tulevan EU-kauden keskeisiä teemoja”, Pekonen-Ranta muistuttaa.

Myös digitalisaatio tuo jatkuvasti lisää mahdollisuuksia finanssialalle.  

”Sääntelyssä on turvattava markkinoiden vakaus ja asiakkaiden tietoturva, mutta myös samalla on mahdollistettava uusien innovaatioiden synty. Finanssiyrityksillä on hallussaan valtava määrä dataa, josta voi syntyä uusia palveluita. Tätä kaikkea pitää kuitenkin säännellä tietoturva ja vastuullisuus mielessä.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan