Suomalainen finanssiala on terve ja vakavarainen – suomalaispankkien liiketoiminta ja rakenteet poikkeavat Yhdysvaltain kriisipankeista

Yhdysvaltain talletussuojaviranomainen otti Kalifornialainen Silicon Valley Bankin haltuun 10.3. Kuva: Shutterstock
  • Yhdysvaltalaisten pankkien kaatumisilla ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia Suomen pankkisektoriin, toteavat Finanssiala ry (FA) ja Finanssivalvonta (Fiva).
  • Suomalaisilla pankeilla on vain pieniä suoria kytköksiä Yhdysvaltain rahoitussektorille.
  • Suomalaisilla pankeilla ei ole vastaavia haavoittuvuuksia, jotka aiheuttivat pankkien kaatumiset Yhdysvalloissa. Suomalaispankkien liiketoimintamallit, saamiset ja rahoitusrakenne ovat paremmin hajautettuja.

Kalifornialainen Silicon Valley Bank (SVB) joutui talletuspaon kohteeksi maaliskuun alkupuolella 2023. Yhdysvaltain talletussuojaviranomainen otti pankin haltuun 10.3. SVB oli Yhdysvaltain 16. suurin pankki. Valtaosa pankin asiakkaista oli startup-yrityksiä. Yhdysvaltain viranomaiset sulkivat 12.3. myös newyorkilaisen Signature Bankin.

Suomalaispankkien liiketoimintamallit, saamiset ja rahoitusrakenne ovat paremmin hajautettuja kuin ongelmiin joutuneilla pankeilla Yhdysvalloissa.

”Suomalaispankeilla on vahvat pääoma- ja maksuvalmiuspuskurit erilaisia rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteita vastaan. Kuten Finanssivalvonta totesi tiedotustilaisuudessaan, suomalaisilla pankeilla ei ole vastaavia haavoittuvuuksia kuin kriisiin joutuneella amerikkalaisella SVB:llä”, sanoo Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Suomalaisten pankkien kytkökset Yhdysvaltain rahoitussektorille ovat hyvin pieniä. Sama koskee vakuutus- ja eläkesektoreita. Sekä Finanssivalvonta että Finanssiala ry arvioivat, että pankkien kaatumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia Suomen finanssisektoriin.

”Nyt on tärkeää perata huolella läpi se, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut ja miksi. Tämä pitää sisällään paitsi kriisiytyneiden pankkien omat toimet, myös valvojan ja esimerkiksi tilintarkastajien toiminnan. Johtopäätöksiä tehtäessä on syytä ottaa huomioon Yhdysvaltain pankkisääntelyn erot EU-sääntelyyn. On hyvä muistaa, että globaalilla tasolla sovittu pankkien Basel-sääntely koskee EU-maissa kaikkia pankkeja, kun taas Yhdysvalloissa se on rajattu vain suurempiin toimijoihin”, Mattila toteaa.

Finanssisektorin vakavaraisuus vahva

Suomen finanssisektori säilyi vuonna 2022 vakavaraisena toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta, kertoo Finanssivalvonta. Vakavaraisuus laski hieman työeläkelaitos- sekä pankkisektorilla, vahinko- ja henkivakuutussektoreilla vakavaraisuus parani.

Fiva huomauttaa tiedotteessaan, että talouden kehitykseen liittyy yhä epävarmuutta ja finanssisektorin riskit ovat edelleen korkealla tasolla.

”Talousnäkymien synkentyminen lisää jossain määrin pankkien riskejä. Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan aiemmin tekemien stressitestien tulosten perusteella pankkisektorin vakavaraisuus kuitenkin kestää toimintaympäristön voimakkaankin heikkenemisen”, Mattila toteaa.

Vakavaraisuusluvut vuoden 2022 lopussa

  • Pankkien ydinvakavaraisuussuhde oli 17,2 prosenttia (2021 lopussa 17,8 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 20,6 prosenttia (21,4 %)
  • Työeläkesektorin vakavaraisuusaste oli 126,9 prosenttia (136,2 %)
  • Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus oli 256,1 prosenttia (192,9 %)
  • Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuussuhde oli 301,9 prosenttia (242,0 %)
  • Lähde: Finanssivalvonta

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan