Suomen suurimpiin kuuluva veronmaksaja ei ole ”aliverotettu”

SDP vaatii vaihtoehtobudjetissaan finanssialalle rahoitusveroa. Vaatimusta perustellaan muun muassa sillä, että finanssiala ei ole arvonlisäverotuksen piirissä ja siksi “aliverotettu”.

​Finanssialan yritykset ovat Suomen suurimpia yhteisöveron maksajia. Vuonna 2015 ne maksoivat kaikista yhteisöveroista noin neljänneksen eli 1,1 miljardia euroa. Kokonaisuudessaan finanssialan verojalanjäljen arvioidaan olevan jopa 4,5 miljardia euroa vuodessa. Arvonlisävero on välillinen vero, jonka maksaa kuluttaja, ei tuotteita tai palveluita myyvä yritys. Yritykselle arvonlisävero on vain läpikulkuerä, jonka se tilittää eteenpäin valtiolle. Tilitys tehdään, kun yrityksen oman myynnin verot ylittävät sen ostojen sisältämät arvonlisäverot.

Finanssipalvelut ovat arvonlisäverotuksen ulkopuolella, koska veropohjan määrittely on vaikeaa. Arvonlisäverottomuus hyödyttää kotitalouksia, jotka eivät joudu maksamaan veroa ostamistaan finanssipalveluista, muistuttaa Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila. Toisaalta yritysasiakkaat kärsivät niin sanotusta piilevästä arvonlisäverosta.

”Finanssialan yritykset eivät voi vähentää omiin hankintoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa, koska ne eivät ole veron piirissä. Arvonlisäverottomuus onkin niille rasite, joka lisää kokonaiskustannuksia ja nostaa finanssipalveluiden hintoja yritysasiakkaille verrattuna tilanteeseen, jossa veron voisi vähentää,” Mattila huomauttaa.

Asiakkaat maksaisivat rahoitusveron

Rahoitusvero siirtyisi todennäköisesti suurelta osin asiakkaiden maksettavaksi. Viime kädessä tämä riippuu markkinaolosuhteista. Finanssialan yritysasiakkaille rahoitusvero toisi tuplarasituksen: piilevän arvonlisäverorasitteen ohella maksettavaksi tulisi rahoitusvero.

Rahoitusveron käyttöönotto olisi siten monella tapaa haitallista finanssialalle ja sen asiakkaille, ja se vaikuttaisi myös alan yleisiin kehitysnäkymiin. Vero voisi helposti johtaa toimintojen ja työpaikkojen siirtymiseen muihin maihin ja sitä kautta myös yhteisöverotuottojen vähenemiseen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat