Suomen talletussuojavastuiden kasvuun on varauduttu hyvin

Suomessa pankkiasiakkaiden talletukset ovat turvassa, sillä talletussuojajärjestelmämme on erittäin hyvin hoidettu ja rahastoitu. Suomalaiset pankit ovat säntillisesti keränneet varoja talletussuojajärjestelmään yli 20 vuotta tallettajien varojen turvaamiseksi mahdollista kriisitilannetta varten. Talletussuojavaroja on aiempina vuosina kerätty Suomessa merkittävästi yli EU:n talletussuojadirektiivin tavoitetason, korostaa VTS-rahaston asiamies Mirjami Kajander-Saarikoski.

​Nordea Bank Oyj:n tallettajat eri maissa siirtyivät kotipaikan siirtymisen seurauksena 1.10.2018 Suomen talletussuojajärjestelmän piiriin. Talletussuojakorvauksen enimmäismäärä säilyi kotipaikkamuutoksen jälkeen samalla 100 000 euron tasolla. Talletussuojan kattavuudessa ei ole merkittäviä eroja Suomen ja Ruotsin välillä.

Vuoden 2015 alusta lähtien talletussuojasta on vastannut valtiovarainministeriön hallinnonalalle perustettu Rahoitusvakausvirasto. Viraston tehtävänä on hallinnoida rahoitusvakausrahastoa, joka muodostuu vakausmaksuin kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuin kartutettavasta talletussuojarahastosta. VTS-rahasto eli vanha talletussuojarahasto on virallista talletussuojarahastoa täydentävä puskurirahasto, joka tarjoaa kotimaiselle talletussuojajärjestelmälle lisäturvaa tarvittaessa.

Pankit kartuttavat Rahoitusvakausviraston hallinnoimaa yhteisvastuullista talletussuojarahastoa vuotuisin talletussuojamaksuin. Nordean mukaantulo Suomen järjestelmään kasvattaa Suomen talletussuojajärjestelmän piirissä olevien korvattavien talletusten määrää merkittävästi. Vastuiden kasvaessa kasvaa myös pankkien maksurasitus vastaavasti. Suomen rahastoon on lainsäädännön mukaisesti kartutettava vuoteen 2024 mennessä 0,8 prosenttia korvattavista talletuksista, eli noin miljardi euroa. Talletussuojarahastoon liittyvällä uudella jäsenellä on lain mukaan 10 vuotta aikaa suorittaa talletuskantaansa vastaava pääomitus Talletussuojarahastolle liittymismaksuin, ja määräaika päättyisi Nordean kohdalla vasta vuonna 2028.

VTS-rahasto on solminut 27.2.2019 sopimuksen Nordea Bank Oyj:n kanssa Suomen talletussuoja-järjestelmään tehtävästä pääomituksesta. Nordea on sitoutunut aikaistamaan liittymismaksunsa Suomen talletussuojarahastoon vastaamaan vuoden 2024 tavoiteaikataulua. Sopimuksen mukaan VTS-rahasto tekee Rahoitusvakausviraston hallinnoimalle Talletussuojarahastolle 174 miljoonan euron suuruisen ylimääräisen pääomituksen.

VTS-rahaston asiamies Mirjami Kajander-Saarikoski muistuttaa, että pankkiasiakkaiden talletukset ovat turvassa hyvin hoidetussa suomalaisessa talletussuojajärjestelmässä. ”Nyt tehdyn sopimuksen tarkoituksena on lievittää Nordean pääkonttorisiirrosta johtuvan talletussuojavastuiden kasvun taloudellisia vaikutuksia muille talletussuojajärjestelmän jäsenpankeille.”

VTS-rahasto eli vanha talletussuojarahasto on virallista talletussuojarahastoa täydentävä puskurirahasto, joka tarjoaa kotimaiselle talletussuojajärjestelmälle lisäturvaa tarvittaessa.