Suomen vakuutussektori täyttää hyvin tulevat vakavaraisuusvaatimukset

Suomalainen vakuutussektori menestyi hyvin Solvenssi II -direktiiviin liittyvässä QIS5-vaikuttavuustutkimuksessa. Tutkimuksessa testattiin vakuutusyhtiöiden kykyä täyttää direktiivin valmisteilla olevien täytäntöönpanoasetusten edellyttämät, tulossa olevat vakavaraisuusvaatimukset.

​Uudet vakavaraisuusvaatimukset määrittelevät nykylainsäädäntöä tiukemmin vaatimusten kattamiseen hyväksyttävän oman varallisuuden. Tällaista varallisuutta on henkivakuutusyhtiöillä 24 prosenttia ja vahinkovakuutusyhtiöillä 118 prosenttia nykylain mukaista toimintapääomaa enemmän.

Tutkimuksessa käytetyt Solvenssi II -säännökset eivät ole vielä lopullisia. Ne viimeistellään tutkimuksesta saatujen kokemusten perusteella.

Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pitää tuloksia odotettuina.

– Suomalaisten vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on hyvällä tasolla, sillä testissä käytetyt uudet vakavaraisuusvaatimukset ovat huomattavasti nykylainsäädäntöä vaativampia. Suomessa on kansallisesti jo pitkään vaadittu eurooppalaista tasoa korkeampia pääomia. Vakuutusyhtiömme ovat siksi eurooppalaisittain jo nyt vakavaraisia. On hyvä, että muuallakin vaaditaan samaa turvaavuutta.

Testissä henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääomavaatimus muodostui noin nelinkertaiseksi ja vahinkovakuutusyhtiöiden yli kolminkertaiseksi nykyisen lainsäädännön mukaiseen toimintapääoman vähimmäismäärään verrattuna.

– QIS5-testin tulosten perusteella ollaan vasta kehittämässä tulevaa lainsäädäntöä. Suomalaiset vakuutusyhtiöt tulevat täyttämään uudet vakavaraisuusvaatimukset vielä testituloksia reilummin, sillä yhtiöillä on edelleen aikaa tarkastella pääomitustaan sekä riskejään ja sitä kautta sopeutua Solvenssi II -maailmaan, kertoo Kauppi.

Solvenssi II tervetullut uudistus

Vakuutusala pitää uutta Solvenssi II –direktiiviä tervetulleena uudistuksena. Se muun muassa parantaa vakuutusyhtiöiden riskienhallintaa ja turvaa vakuutuksenottajien edut entistä paremmin. Suomessa asiaa on valmisteltu hyvässä hengessä valvojan ja viranomaisten kanssa.

– Euroopan tasolla direktiivin jatkovalmistelussa käydään varmasti keskustelua vielä joistain yksityiskohdista. Muun muassa direktiivin edellyttämät laskentamenetelmät ovat nyt hyvin monimutkaisia ja niitä toivottavasti voidaan yksinkertaistaa. Myös hyvä kotimaisen valmistelun jatko on oleellista, jotta suomalaisen vakuutusalan kansainvälinen kilpailukyky säilyy hyvänä.

Euroopan vakuutusvalvontaviranomainen (EIOPA) järjesti QIS5-vaikuttavuustutkimuksen Euroopan komission pyynnöstä. Tutkimuksessa arvioitiin vuoden 2013 alussa voimaan tulevien Solvenssi II -säännösten taloudellisia vaikutuksia.

QIS5-testaus ei ole finanssikriisin aiheuttama vakuutusyhtiöiden stressitesti. Myöskään Solvenssi II -direktiivi ei ole syntynyt finanssikriisin vuoksi, vaan sitä on kehitelty jo pitkään 2000-luvulla.

– Toki kriisin opetukset on otettu huomioon säädöksiä työstettäessä, Kauppi toteaa.

Suomalaiset vakuutusyritykset osallistuivat QIS5-tutkimukseen aktiivisesti. Mukana testeissä oli 10 henkivakuutusyhtiötä ja 16 vahinkovakuutusyhtiötä, eli noin 80 prosenttia kaikista Solvenssi II -direktiivin piiriin kuuluvista suomalaisista vakuutusyhtiöistä. Koko EU:n tasolla osallistumisprosentti oli 70.

QIS5-tutkimus oli niin sanottu pistetesti, jossa vakuutusyhtiöitä arvioitiin 31.12.2009 tilanteen luvuilla. EIOPAn mukaan koko Euroopan vakuutussektorin Solvenssi II –säännösten mukainen vakavaraisuustaso on riittävä.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi
varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, puh. 020 793 4220
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat