Suomi edellä muuta Eurooppaa SEPA-siirtymässä

Euroopan komissio antoi torstaina 9. tammikuuta EU parlamentille ja neuvostolle muutosehdotuksen, jonka mukaan euroalueen pankeilla olisi mahdollisuus jatkaa kansallisten tilisiirtojen ja suoraveloitusten vastaanottamista ilman sanktioita 1. elokuuta 2014 saakka. Asetuksen alkuperäinen takaraja 31.1.2014 ei muutu.

Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen toteaa, että komission esitys tuli kaikille yllätyksenä. Tähän asti komissio on painokkaasti viestinyt, että asetettu takaraja ei jousta. Lähes kaksi vuotta sitten voimaan tullut asetus kieltää kansallisten tilisiirtojen ja suoraveloitusten käytön helmikuun alusta 2014.

Komissio perustelee esitystään sillä, että kaikki euroalueen yritykset eivät ole varautuneet riittävän hyvin muutokseen. Marraskuussa 2013 euroalueen tilisiirroista 64,1 prosenttia ja suoraveloituksista 26 prosenttia oli SEPA-muotoisia.

Suomessa siirtyminen SEPA-maksamiseen on pääosin jo tapahtunut

Suomessa kaikki tilisiirrot, palkat mukaan lukien, on välitetty SEPA-tilisiirtoina jo marraskuusta 2011 alkaen.

”Myös kotimaisia suoraveloituksia koskeva muutos on loppusuoralla”, Inkeri Tolvanen toteaa.
”Yli puolet suoraveloituksia käyttävistä yrityksistä käytti viime vuonna pankkien tarjoamaa mahdollisuutta muuntaa suoraveloitukset automaattisesti joko e-laskuiksi tai suoramaksuiksi. Muunnossa ovat mukana isot laskuttajat, joten tapahtumista muunto kattaa selvästi vielä suuremman osan”.

Merkittävä osa niistä laskuttajista, jotka eivät osallistuneet muuntoon, ovat tehneet päätökset siirtyä tai ovat jo siirtyneet paperilaskun käyttöön. Yritykset ovat kertoneet muutoksesta asiakkailleen.

Komission ehdotuksen vaikutukset selvitettävä

Pankit ja Finanssialan Keskusliitto selvittävät komission ehdotuksen vaikutuksia. Inkeri Tolvasen arvion mukaan ehdotuksella ei välttämättä ole vaikutusta suoraveloitusten päättymisaikatauluun Suomessa.

”Komission esitys tuli erittäin myöhään. Järjestelmämuutokset on jo tehty, suoraveloitussopimukset irtisanottu ja laskuttaja- ja maksaja-asiakkaita informoitu muutoksesta. Aikataulun muuttaminen aiheuttaisi todennäköisesti enemmän hankaluuksia kuin siinä pysyminen”, Inkeri Tolvanen toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat