Suomi ei vieläkään pääse osaksi eurooppalaista arvopaperikauppaa

Suomen liittyminen rajat ylittävää sijoitustoimintaa helpottavalle TARGET2-Securities-alustalle (T2S) lykkääntyy, tiedottaa arvopaperikeskus Euroclear Finland. Liittymistä oli kaavailtu syyskuulle. Lykkääntymisen syynä ovat Euroclearin jatkuvat ongelmat toimintakelpoisen järjestelmän luomisessa.

”Finanssiala on jo pitkään varoitellut, että Suomi on vaarassa jäädä yksittäiseksi saarekkeeksi Euroopan arvopaperimarkkinoilla. Kompurointi T2S-järjestelmään siirtymisessä on yksi valitettava esimerkki tällaisesta kehityksestä,” sanoo Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

”Eniten tästä kärsivät pääomia tarvitsevat suomalaiset yritykset.”

Suomen siirtyminen yhteiselle tekniselle TARGET2-Securities-alustalle toisi Suomen askeleen lähemmäs EU:n sisämarkkinoita. Se vapauttaisi pääomien liikkumista ja kannustaisi sijoittajia kansainväliseen kaupankäyntiin.

Alustalle siirtymisen uudesta aikataulusta ei ole mitään tietoa. Lykkääminen on sinänsä hyvä asia, jos sillä taataan järjestelmän vakaa ja turvallinen käyttöönotto.

Vetkuttelu maksaa

T2S-alustalle siirtyminen mahdollisimman pian olisi tärkeää, jotta Suomen markkinat pysyvät mukana eurooppalaisessa kehityksessä ja luottamus markkinoihin säilyy. Suomen oli alun perin tarkoitus liittyä T2S:ään helmikuussa. Aikataulun lipsuminen on aiheuttanut sen, että pankkien ja niiden järjestelmätoimittajien resurssit ovat olleet jatkuvasti kiinni projektissa eikä kauaskantoisia suunnitelmia ole pystytty tekemään.

”FK:n jäsenistö on tehnyt kaikkensa edistääkseen Suomen markkinan siirtymistä T2S:ään annetussa aikataulussa. Kaikki vetkuttelu maksaa rahaa, kun resurssit pidetään kiinni ja projekti venyy,” valittelee Finanssialan Keskusliiton arvopaperiasiantuntija Pauliina Lappeteläinen.