Suomi etunojassa vakuutussääntelyyn, Eurooppa yöllä sopuun

EU:n päättäjät ovat päässeet sopimukseen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevista säännöksistä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Vakavaraisuussääntelystä on käyty neuvotteluja toistakymmentä vuotta. Pitkäaikaisen ja toimivan vakuutussääntelyn luominen muuttuvaan toimintaympäristöön on osoittautunut EU-päättäjille vaikeaksi. Erityisesti viimeisin finanssikriisi muutti vakuutusyhtiöiden toimintaympäristöä ratkaisevasti.

​Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskeva Solvenssi II-direktiivi säädettiin jo vuonna 2009, minkä jälkeen sen voimaantulo on lykkääntynyt moneen otteeseen.

EU-maiden lainsäädäntöön Solvenssi II -säännöstö on vietävä vuoden 2015 maaliskuussa, kun aiemmin oli sovittu 2015 tammikuusta. Sääntely otetaan kuitenkin käyttöön vuoden 2016 alussa, mikä oli tiedossa jo aiemmin.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt, että Solvenssi II:n mukainen yhtiöiden hallintoa koskeva säännöstö otettaisiin kotimaassa käyttöön heti ensi vuoden alussa. ”Hallintosäännösten ottaminen käyttöön etunojassa sopii hyvin, kunhan pysytään tiukasti siinä, mitä Solvenssi II tuo tullessaan vuonna 2016”, toteaa Finanssialan Keskusliiton asiantuntija Inna Aaltonen. Muut kuin hallintoa koskevat Solvenssi II:n vaatimukset otettaisiin Suomessakin käyttöön vuonna 2016.

Asiasta käytiin trilogineuvotteluja EU:n puheenjohtajamaan Liettuan, komission ja parlamentin kesken. Trilogineuvottelujen tulos vaatii vielä lopullisen hyväksynnän Euroopan parlamentilta ja neuvostolta, mutta yleensä trilogineuvotteluissa tehdyt epäviralliset päätökset hyväksytään sellaisenaan.