Suositus arvopapereiden moniportaisen hallinnan käyttöönotosta tervetullut

​Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää tervetulleena professori Eva Liljeblomin tänään julkistetussa raportissa esitettyä suositusta arvopapereiden moniportaisen hallinnan käyttöönotosta Suomessa.

Moniportaisuus edesauttaa kotimaisten pääomamarkkinoiden kehittymistä. Samalla se parantaa finanssialan toimintamahdollisuuksia ja myös työpaikkojen säilymistä Suomessa. Professori Liljeblom luovutti raporttinsa tänään ministeri Mari Kiviniemelle, joka oli pyytänyt häneltä selvitystä pääomamarkkinoiden toiminnan kehittämisestä.

FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pitää tärkeänä, että arvopapereiden moniportaiseen hallintaan siirrytään Suomessa mahdollisimman nopeasti.

– Kansainvälisillä arvopaperimarkkinoilla moniportaisuus on vakiintunut käytäntö. Kansalliset ratkaisut ovat aina kalliita maailmassa, jossa pääomat eivät tunne rajoja. Kotimaisten arvopaperimarkkinoiden kilpailukyvyn takaamiseksi tulisi meilläkin siirtyä tähän käytäntöön viipymättä, Kauppi toteaa.

– Moniportaisuuden etu on muun muassa se, että kustannusten näkökulmasta se tuo kotimaiset piensijoittajat nykyistä tasa-arvoisempaan asemaan ulkomaisten suursijoittajien kanssa. Samalla se vahvistaa kotimaista omistajuutta ja siitä riippuvaisten pk-yritysten menestymismahdollisuuksia.

FK pitää tärkeänä sitä, että moniportaisuuteen siirryttäessä huolehditaan viranomaisten riittävistä tiedonsaanti- ja valvontamahdollisuuksista.

Arvopapereiden moniportainen hallinnointi tarkoittaa järjestelmää, jossa arvopapereita ei säilytetä ja pidetä arvopaperikeskuksessa omistajakohtaisesti, vaan osapuolten järjestelmissä. Arvopaperikeskuksen omistajaluetteloihin merkitään varsinaisen omistajan sijaan omaisuudenhoitajan nimi. Omistajatiedot ilmenevät tällöin omaisuudenhoitajan omasta alakirjanpidosta.

Arvopapereiden moniportaista hallintaa koskeva ehdotus on osa parhaillaan käynnissä olevaa arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistusta. Uudistusta pohtiva työryhmä saanee työnsä päätöksen vuodenloppuun mennessä. Hallituksen esitys uudeksi arvopaperimarkkinalaiksi saataneen eduskunnan hyväksyttäväksi vuoden 2011 aikana.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, puh. 020 793 4210
Lakimies Mirjami Kajander-Saarikoski, puh. 020 793 4247
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

VTS- ja sijoittajien korvausrahasto

Mirjami Kajander-Saarikoski

Asiamies, VTS-rahasto / Asiamies, Sijoittajien korvausrahasto