Suurimman paikka vaihtuu: Ilmarinen ja Etera yhteen

Työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Etera yhdistyvät ensi vuoden alussa. Järjestelyn
toteutuminen edellyttää molempien yhtiöiden yhtiökokousten sekä viranomaisten
hyväksyntää.

Yhdistynyt yhtiö huolehtisi yhteensä yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta – vakuutettujen yhteismäärä olisi yli 675 000 ja eläkkeensaajien 460 000. Yhtiön markkinaosuus vakuutusmaksutulosta olisi 37 prosenttia. Yhdistyneestä yhtiöstä tulisi siten asiakasmäärällä ja vakuutusmaksutulolla mitattuna Suomen suurin yksityisten alojen työeläkevakuuttaja. Tähän asti suurin eläkevakuuttaja on ollut Varma.

Osapuolet arvioivat tiedotteessa, että yhdistymisen myötä voitaisiin tehostaa ja karsia päällekkäisiä toimintoja ja siten saavuttaa kustannussäästöjä, jotka koituvat asiakasyritysten eduksi asiakashyvitysten kasvaessa. Tämän hetkisten arvioiden mukaan yhdistymisen avulla voitaisiin saavuttaa hoitokustannuksiin vähintään 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 lähtien.

Yhtiöiden yhteenlasketut hoitokustannukset vuonna 2016 olivat 142 miljoonaa euroa. Lisäksi sijoitustoiminnassa olisi mahdollista saavuttaa sekä välittömiä että välillisiä kustannussäästöjä yhteensä vähintään 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhdistyneen yhtiön eläkevarat olisivat yli 44 miljardia euroa.