Taantuman seurauksena vaikeuksiin joutuneille yrittäjille apua – ongelmat esiin ajoissa

Finanssialan Keskusliitto on mukana rahoittamassa ja toteuttamassa Yrityksen talousapu – projektia. Projektin tavoitteena on auttaa taloustaantuman kouriin joutuneita yrittäjiä. Projekti alkaa virallisesti keskiviikkona 7. lokakuuta ja jatkuu vuoden 2010 loppuun.

​Yrityksen talousapu – projekti on pankkien ja vakuutusyhtiöiden näkökulmasta tärkeä, jotta yritysasiakkaat saadaan tulemaan aikaisemmin ja paremmin valmistautuneena kertomaan vaikeuksistaan.

-Merkittäväksi ongelmaksi on todettu se, ettei yrittäjä hakeudu riittävän ajoissa tervehdyttämisen piiriin, Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi sanoo.

Yrittäjällä on hankkeen myötä käytettävissään taho, jonka kanssa voi aloittaa yrityksen tilanteen kartoituksen ja käynnistää tarvittavat toimet. Projektin keinovalikoimiin kuuluu puhelinneuvontapalvelu, jossa 15 konsulttia neuvoo yrittäjiä. Maakunnissa järjestetään lisäksi ”Taantuman torjuntapäiviä”. Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat mukana hankkeessa yhteistoimintatahona ja osallistuvat myös torjuntapäiviin. Hankkeella on myös oma kotisivusto.

-On erinomainen asia, ettei vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä jätetä yksin. Oppia on otettu edellisestä lamasta. On hyvä, että yrittäjä voi ottaa yhteyden konsulttiin, joka pystyy neutraalimmin ja koko tilanteen kattavasti arvioimaan yrityksen tilanteen ja tarvittavat toimenpiteet, Piia-Noora Kauppi sanoo.

Kaikki ne toimenpiteet, joilla edistetään aikaisessa vaiheessa tapahtuvaa yrityksen ongelmien havaitsemista ja korjaavien toimenpiteiden aloittamista, ovat tärkeitä. Neuvottelun tuloksena pyritään saamaan tilanne hallintaan.

Projektin rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö, Finnvera ja Finanssialan Keskusliitto.