Taloudellinen hyväksikäyttö ikääntyvien vaarana – piilorikollisuus lisääntynyt

Ikääntymiseen usein liittyvät sairaudet sekä riippuvaisuus toisten avusta lisäävät riskiä joutua taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petokset ovat huomattavasti lisääntyneet, toteaa poliisiylitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta. Poliisin tilastojen mukaan vuonna 2016 ikääntyneisiin kohdistuvista omaisuusrikoksista yli 16 000 johti rikostutkintaan.

Seuraavan viidentoista vuoden aikana yli 80-vuotiaiden määrä kolminkertaistuu. Ikääntyminen itsessään ei heikennä henkilön kykyä huolehtia henkilökohtaisista asioistaan tai tehdä esimerkiksi rahaan ja omaisuuteen liittyviä päätöksiä. Kuitenkin sairaudet ja avun tarve lisäävät riskiä joutua taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. Muistia heikentävistä sairauksista kärsii viidentoista vuoden kuluttua arviolta yli 200 000 ikääntynyttä. Ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö on tyypillisesti ns. piilorikollisuutta, sillä rikollinen on usein uhrin lähipiiriin kuuluva henkilö, eivätkä väärinkäytökset päädy viranomaisten tietoon.

Viime vuoden helmikuussa käynnistyi Tikka ‒ Tunnista ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö -hanke. Sitä johtaa Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry. Hankkeen päätösseminaari järjestettiin maaliskuun lopulla. Hankkeessa laadittiin opas ikääntyneeseen kohdistuvan taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseen ja torjuntaan. Opas on tarkoitettu mm. ikääntyneitä asiakkaita työssään kohtaaville pankkien työntekijöille.

”Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ikääntyvään henkilöön kohdistuvat taloudellisen hyväksikäytön eri muodot ja pyrkiä löytämään keinoja, joilla sitä voitaisiin ehkäistä”, kertoo johtaja Risto Karhunen Finanssialan Keskusliitosta. Karhunen oli mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Karhunen kertoi puheenvuorossaan, että pankeissa on tunnistettu tilanteita, joissa epäillään ikääntyneen taloudellista kaltoinkohtelua. Karhunen totesi, kuten useat muutkin seminaarin alustajat, että asiaan on vaikeaa puuttua. Pankkien on mahdollista ilmoittaa epäilystään maistraattiin edunvalvontatarpeen selvittämiseksi. Ilmoitus on kuitenkin voimakas puuttuminen asiakkaan itsemääräämisoikeuteen. Ilmoituksia tehdään harvoin. Seminaarissa puhuneen oikeustieteen emeritusprofessorin Ahti Saarenpään mukaan itsemääräämisoikeus on keskeinen ihmisoikeus ja sen rooli ikääntyvässä yhteiskunnassa on edelleen vahvistumassa.

Tikkahankkeen ohjausryhmässä ovat olleet mukana oikeusministeriö, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Finanssialan Keskusliitto, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Suvanto ry. Opas toteutettiin oikeusministeriön tuella.