Taloudelliset ohjauskeinot tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa

Millaisilla taloudellisilla ohjauskeinoilla voitaisiin torjua ilmastonmuutosta? Tähän kysymykseen vastaa Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön tilaama raportti. Välineet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi -raportin on laatinut valtiotieteiden tohtori Juha Itkonen.

Hyvän ilmastopolitiikan tulee olla vaikuttavaa, kustannustehokasta, kannattavaa ja oikeudenmukaista. Olennaisinta on luonnollisesti vaikuttavuus, sillä muutoin ilmastonmuutos ei hidastu. Raportin listaamia keinoja ovat muun muassa päästökauppa, verotus, innovaatioiden tukeminen sekä tiedon jakaminen kuluttajien ja yritysten päätöksenteon tueksi.

”On tärkeää miettiä, miten nettopäästöjä voidaan vähentää siten, että hyöty ilmastolle on mahdollisimman suuri ja samalla kustannus taloudelle mahdollisimman pieni. Erilaiset taloudelliset ohjauskeinot ovat tällöin avainasemassa”, toteaa säätiön varapuheenjohtaja, Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön tarkoitus on herättää yhteiskunnallista keskustelua talouden tuottavuuskysymyksistä. Säätiö rahoittaa alansa johtavien kirjoittajien keskustelunaloitteita, jotka käsittelevät talouden toimintaa eri näkökulmista. Se on perustettu 1950-luvun alkupuolella. Yksi säätiön perustajajäsenistä oli Suomen Pankkiyhdistys, joka taas on yksi Finanssiala ry:n edeltäjistä.

Tutustu raporttiin Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön sivuilla

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat