Talousgurufinalistien neuvot hallitukselle: Ei saa nojata vessapaperin valmistukseen!

Helmikuun lopussa pidetyn lukiolaisten Talousguru-kilpailun finaalissa kilpailijat olivat kirjallisessa osuudessa tiukan paikan edessä. Heidän oli asetuttava hallituksen talouspoliittisen neuvonantajan rooliin ja tehtävä ehdotus siitä, miten Suomessa saadaan aikaan talouskasvua.

​Kilpailijoiden piti ehdottaa hallitukselle toimenpiteitä, arvioida tähän asti tehtyjä päätöksiä ja pohtia, miten muun Euroopan tilanne vaikuttaa Suomessa tehtäviin päätöksiin. Tähän juttuun olemme koonneet muutamia otteita finalistien vastauksista. Talousguruilta terveisiä kehysriiheen!

– –

”Myös finanssipolitiikan keinoin voitaisiin parantaa talouskasvua: valtio voisi investoida erityisesti infrastruktuuriin, koulutukseen ja tutkimustyöhön. Näistä erityisesti infrastruktuuriin investoiminen olisi niin lyhyen kuin pidemmänkin päälle hyvä juttu. Saataisiin rakennusteollisuudelle töitä ja pidemmän päälle houkuteltua yrityksiä Suomeen hyvällä infrastruktuurilla.”

– –

”Jos kasvua halutaan, täytyy panostaa palveluihin, niistä syntyy vanhan mantereen kasvu. Teollisuus on karannut ja karannee yhä enemmän halpamaihin. Tarvitaan innovaatioita, jotka eivät nojaa vessapaperin valmistamiseen.”

– –

”Hyvinvointivaltion alasajoon ei ole lähdetty, ja onkin oikein, että velkaantumisen lopettamisen aikajännettä pidennettiin – liian suurilla säästöillä joku kärsii, ja se joku ei ole hyvätuloinen palkansaaja, vaan jo valmiiksi huonossa asemassa ollut työtön tai muu osittain yhteiskunnan varoilla elävä ihminen.”

– –

”Kotimaisten start up –yritysten tukeminen on myös järkevää. Tässä kannattaa kuitenkin panostaa enemmän innovointia tukevaan koulutukseen ja uusien yrittäjien opastamiseen kuin pelkkiin rahallisiin panostuksiin, sillä lähivuosina pääomaa on ollut verrattain hyvin tarjolla uusille yrityksille muun muassa kasvavan joukkorahoituskentän ansiosta.”

– –

”Jotta nuoret saataisiin aikaisemmin työurille, voitaisiin korkeamman asteen koulutuspaikkoja, etenkin yliopistoja kannustaa tekemään enemmän yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Myös oppisopimuskoulutuksen osuuden lisääminen vaikkapa sitä tarjoavia työnantajia tukemalla olisi tärkeää.”

– –

”Yksi toimi voisi olla se, että yritys joutuisi maksamaan vakituisesta työntekijästä pienemmän sosiaaliturvamaksun kuin pätkätyöläisestä.”

– –

”Suomi on menettänyt kilpailukykyään korkeiden tuotantokustannuksiensa vuoksi. Erityisesti juuri ennen finanssikriisiä annetut suuret palkankorotukset ovat syöneet Suomen suhteellista etua valmistaa mitään. Tämän vuoksi palkkamaltti olisi suotavaa ja hallituksen pitää antaa tästä suositus.”