Talouskriisi on huono hetki uudistaa henkilötunnuksia – kustannukset miljardiluokkaa

Henkilötunnusuudistus
aiheuttaisi kustannuksia kaikille yrityksille ja yhteisöille

Henkilötunnuksen uudistus aiheuttaisi Finanssiala ry:n alustavan arvion mukaan miljardiluokan kustannukset sekä julkiselle että yksityiselle sektorille, sillä järjestelmät pitäisi muokata vastaamaan uudistusta. Valtiovarainministeriön työryhmä ei ole kuullut yksityisiä toimijoita, ja sen vuoksi erityisesti yksityistä puolta koskevat arviot kustannuksista ovat erittäin puutteellisia. Valtiovarainministeriön työryhmä esittää uudenmuotoista henkilötunnusta, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa.

”Arviomme mukaan pelkkien järjestelmämuutosten kustannukset koko yhteiskunnan tasolla nousisivat miljardiluokkaan. Lisäksi ongelmia tulisi vanhojen ja uusien tietojen yhdistelemisestä. Vanhaa tunnusta on käytetty useissa fyysisissä dokumenteissa, joten vanhoja ja uusia tunnuksia pitäisi pystyä käyttämään rinnakkain vuosikymmeniä.”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Henkilötunnusuudistus aiheuttaisi kustannuksia kaikille yrityksille ja yhteisöille, joilla on käytössään henkilötunnuksia sisältäviä rekistereitä ja asiakasjärjestelmiä. Tämä koskee paitsi yksityisiä yrityksiä, kuten finanssialaa, myös lähes koko julkista sektoria johon koronakriisin aiheuttamat kustannukset iskevät kaikkein rajuimmin.

”Uudistus siis vaatisi tietojärjestelmäuudistuksia valtavalta määrältä toimijoita. Kannattaako talouskriisin kurimuksen keskellä lähteä luomaan paitsi yrityksille myös valtavan paineen alla olevalle julkiselle sektorille uusia menoeriä?” Kaarlela kysyy.

Työryhmän oli tarkoitus tehdä tiivistä yhteistyötä yksityisen puolen kanssa. Vaikutusarviot kustannuksista on kuitenkin tehty vain suurimmista julkishallinnon toimijoista. Niiden perusteella tehdyt kustannusarviot näyttävät Finanssialan omiin arvioihin verrattuna matalilta.

Uudenmuotoinen henkilötunnus korvaisi tällä hetkellä käytössä olevat nykymalliset henkilötunnukset vuonna 2023 alkavan siirtymäajan jälkeen. Henkilötunnus olisi tarkoitettu vain henkilön yksilöintiin ja tietojen yhdistämiseen tietoaineistojen välillä. Henkilötunnus itsessään ei anna uusia oikeuksia tai velvollisuuksia.

Finanssialan mielestä esimerkiksi henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopumista on vielä syytä tarkemmin selvittää ja etsiä muita vaihtoehtoja, miten sukupuoleen liittyvää syrjintää voidaan ehkäistä. Marinin hallituksen ohjelma sisältää useita hyviä ehdotuksia esimerkiksi sukupuolensa korjaavien henkilöiden aseman parantamiseksi ja itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi. Näiden uudistusten kanssa on syytä kiirehtiä. Vanhan henkilötunnusten ominaisuuksista ei kansainvälisten velvoitteiden takia päästä eroon esimerkiksi passeissa. Nyt tarvitaankin aikalisä yhteisten ratkaisujen hakemiseen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat