Talouslukutaidon Pisa-testit: Oma pankkitili parantaa osaamista

Kiinalaisnuorilla on tuoreen Pisa-kokeen mukaan paras talouslukutaito. Tyttöjen ja poikien välillä talousosaamisessa ei ollut juurikaan eroa. Suomi ei ollut mukana mittauksessa, mutta osallistuu talouslukutaidon testaamiseen seuraavalla kerralla vuonna 2018. Nyt julkaistut tulokset on saatu vuonna 2015 pidetyistä kokeista.

Kolmen vuoden välein järjestettävissä Pisa-kokeissa on perinteisesti mitattu matematiikan ja äidinkielen osaamista. Talouslukutaitoa mitattiin nyt toisen kerran. Testistä kävi ilmi, että hyvin äidinkielessä ja matematiikassa pärjäävät oppilaat ovat osaavia myös talousasioissa.

Sen sijaan tyttöjen ja poikien välisessä osaamisessa ei ollut samalla lailla suuria eroja kuin matematiikan ja äidinkielen kohdalla. Hyvä sosioekonominen asema edesauttoi pärjäämistä talouslukutaidossa. Mikäli oppilaalla oli oma pankkitili, hän pärjäsi talouslukutaidossa paremmin kuin tilitön oppilas. Puolella testiin osallistuneista oppilaista oli pankkitili, mutta kahdella kolmasosalla ei ollut taitoja sen menestyksekkääseen hallintaan.

Kokeessa piti muun muassa tulkita palkkakuittia, arvioida sähköpostilla tulleen pankkiyhteydenoton aitoutta ja hoksata virheitä laskutuksessa.

Suomen tuloksia odotellaan vielä

Tuloksissa paras oli Kiina, josta mittaukseen osallistui neljä maakuntaa (Peking, Shanghai, Jiangsu ja Guangdong). Toiseksi parhainta osaaminen oli Belgian flaaminkielisessä osassa Flanderissa ja kolmantena Kanadassa, josta niin ikään osallistui koko maan sijaan seitsemän provinssia (Brittiläinen Kolumbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland ja Labrador, Nova Scotia, Ontario ja Prinssi Edwardin saaret). Huonoiten 15:stä osaa ottaneesta maasta pärjäsivät Brasilia, Peru ja Chile.

Suomalaisnuorten talousosaamisesta kansainvälisessä vertailussa saadaan tietoa vuonna 2020, kun tulokset seuraavasta talouslukutaidon Pisa-tutkimuksesta valmistuvat. Kansainvälinen vertailu luo Suomelle positiivista painetta parantaa nuorten talousosaamista. Hyvään suuntaan on jo menty esimerkiksi sisällyttämällä talousosaamista aiempaa laajemmin opetussuunnitelmiin.

PISA (Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on kertoa vertailukelpoisesti oppilaiden osaamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä peruskoulun 9. luokalla.