Talousosaamisen strategian on edettävä tuumasta toimeen

Anna-Maja Henriksson vastaanotti Olli Rehniltä ehdotuksen Suomen kansalliseksi talousosaamisstrategiaksi. Henriksson aikoo esittää sen toteuttamiselle määrärahaa kehysriihessä.  Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Suomelle on vuoden hyvän valmistelun jälkeen laadittu ehdotus kansalliseksi talousosaamisen strategiaksi. Suomen Pankin Olli Rehn luovutti ehdotuksen tänään oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille, joka ilmoitti esittävänsä sen toteutukselle rahoitusta. FA:n Piia-Noora Kaupin mukaan talousosaamiselle on kaivattu strategiaa jo pitkään.

​”Strategiaehdotus on valmisteltu hyvin eri talousosaamistoimijoita kuunnellen. On hienoa, että ministeri Henriksson esittää strategian toteuttamiselle rahoitusta kehysriihessä. Toivottavasti strategian toimeenpano saadaan pian käyntiin riittävän rahoituksen turvin”, Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi sanoo. Strategiaehdotuksen mukaan muutaman vuoden välein laadittaisiin käytännönläheinen ja monipuolinen toimintasuunnitelma. Ensimmäistä toimintasuunnitelmaa esitetään ehdotuksessa laadittavaksi jo tänä keväänä.

Kun talousosaamisesta puhutaan, saavat päähuomion usein arjen rahankäyttö, ylivelkaantumisen välttäminen ja henkilökohtaisen talouden tasapainon pitäminen sekä säästämisen ja sijoittamisen taidot. Ne ovat erittäin olennaisia taitoja ja löytyvät myös tänään luovutetusta ehdotuksesta.

”Usein katveeseen kuitenkin jää taidot hankkia oman elämän kannalta riittävät vakuutukset ja kokonaisvaltainen ajattelu oman elämän riskienhallintataidoista. Samoin kyky tunnistaa erilaisia petoksia ja huijauksia on hyvin olennainen taito”, Kauppi sanoo.

Nyt luovutetussa suunnitelmassa on otettu hyvin huomioon myös riskienhallinnan ja vakuuttamisen taidot. Riskienhallintataitoihin sisältyy esimerkiksi kyky arvioida oman toimeentulon riittävyyttä ikääntyessä tai sairastuessa ja muissa elämän yllättävissä tilanteissa. Ymmärrys työeläkejärjestelmästä ja sen tarjoamasta turvasta ovat olennaisia, kun ihminen arvioi edessä olevaa vanhuusajan toimeentuloaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa on kattavat julkiset vakuutusjärjestelmät, joita täydentävät hyvin vapaaehtoiset vakuutukset – esimerkiksi matkavakuutus ja kotivakuutus. Näiden järjestelmien ymmärtäminen on kaikille tärkeää.

Talousosaamiseen kytkeytyvät voimakkaasti myös yleiset digitaidot erityisesti varttuneemmissa ikäluokissa. Kun talouteen liittyvät palvelut siirtyvät verkkoon ja sovelluksiin, on niiden logiikassa pysyttävä perässä. Tämä ulottuvuus on myös huomioitu ehdotuksessa.

”Digitaitojen ja petosten tunnistamisen taitojen tärkeydestä saa muistutuksia aina, kun uutisoidaan erilaisista pankkitunnuksiin tai maksukortteihin liittyvistä petoksista – oli kyse sitten rakkaushuijauksista tai esimerkiksi valepoliisina esiintymisestä”, Kauppi sanoo.