Talousvaikuttajat: Hallituksen parannettava kansalaisten taloustaitoja

Finanssialan Piia-Noora Kauppi, Pörssisäätiön Sari Lounasmeri ja Suomen Pankin Olli Rehn

Talouselämän vaikuttajat Olli Rehn, Sari Lounasmeri ja Piia-Noora Kauppi asettavat yhdeksi tulevan hallituksen tavoitteista suomalaisten taloustaitojen parantamisen. Yhteisessä kirjoituksessan kolmikko vaatii kaikille koulutusasteille lisää taloustaitojen koulutusta ja Suomelle taloustaitostrategiaa.

​Suomalaisten taloustaitoja on kohennettava järjestelmällisesti. Kasvava talousongelmien määrä kertoo selvästä taito- ja vaatimustason epäsuhdasta. Helpointa taloustaitojen kohentaminen on nuorten ikäluokkien kohdalla, sillä heidät tavoittaa opinahjoista. Kaikille koulutusasteille olisi syytä lisätä konkreettista, oman talouden hallintaan liittyvää opetusta.

Asiassa on onneksi menty eteenpäin, sillä nykyisin taloustaitoja opetetaan jo alakoulun neljännestä luokasta lähtien osana yhteiskuntaoppia. Tämä ei kuitenkaan riitä. Opetusta tarvitaan lisää.

Lukion opetussuunnitelmaa uudistetaan parhaillaan. Opiskelijaryhmistä ammattikoululaisille kasaantuu Kelan tilastojen perusteella eniten ongelmia opintolainan takaisinmaksussa. Alustavien kaavailujen perusteella lisäpanostuksia toisen asteen talousopetukseen ei ole silti tulossa.

Opettajat itse eivät luota nykyisen opetuksen riittävyyteen. Talous ja nuoret TAT julkaisi talvella opettajien parissa tehdyn tutkimuksen, jonka mukaan vain kolmasosa opettajista on sitä mieltä, että oma koulu tarjoaa oppilaille riittävät talousosaamisen valmiudet.

Tällä hetkellä moni taho tekee hyvää työtä talousosaamisen lisäämiseksi. On esimerkiksi erilaisia maksuttomia opetukseen hyödynnettäviä materiaaleja, nuoria talousosaamisen pariin innostavia ohjelmia ja kilpailuja, talousongelmissa olevien nuorten vapaaehtoista tukemista sekä opettajien täydennyskoulutusta.

Talousosaamisponnisteluja ei kuitenkaan valtakunnallisesti koordinoida riittävästi. Useat talousosaamisprojektit alkavat samasta perustehtävästä: selvitystyöstä, kuka tekee mitäkin ja kenenkin kanssa. Hetkellisesti kuva kirkastuu, mutta projektin päättyessä tilanne palaa ennalleen. Tässä asiassa olemme jääneet naapurimaitamme jälkeen.

OECD-maat ovat jo usean vuoden ajan korostaneet jäsenmaidensa kansalaisten talousosaamisen tärkeyttä. Yhdeksi välineeksi OECD on suositellut kuhunkin maahan kansallisen taloustaitostrategian luomista. Siihen kuuluu olennaisena osana talousosaamista ohjaavan tahon määrittäminen. OECD:n vuoden 2015 tilastojen mukaan kansallinen taloustaitostrategia oli käytössä tai aktiivisesti suunnitteilla 59 maalla. Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa strategia on jo käytössä. Suomessa asiasta ei vielä ole suunnitelmaa.

Olli Rehn, Sari Lounasmeri, Piia-Noora Kauppi Rehn on Suomen Pankin pääjohtaja, Lounasmeri Pörssisäätiön toimitusjohtaja ja Kauppi Finanssiala ry:n toimitusjohtaja.

Kirjoitus on julkaistu Suomen Kuvalehdessä.