Talousvaliokunta linjaa järkevästi asuntoluottodirektiivin toimeenpanoa

Eduskunnan talousvaliokunta on antanut mietinnön EU:n asuntoluottodirektiivin toimeenpanoon liittyvästä hallituksen esityksestä. Esityksessä ehdotetaan muutoksia kuluttajansuojalakiin ja eräisiin muihin lakeihin. Finanssiala kannattaa valiokunnan näkemyksiä.

​Kuluttajansuojalakiin lisättäisiin uusi asuntoluottoja koskeva luku, johon sisältyisi säännöksiä muun muassa luoton peruuttamisoikeudesta, luottotarjouksen tekemisestä ja vakuuksien arvioinnista. Lisäksi keskeiset luottoa koskevat tiedot annettaisiin tästedes kuluttajalle erillisellä vakiomuotoisella lomakkeella.

Pankin oikeus saada marginaali hyödyttää myös asiakasta

Valiokunta yhtyy hallituksen esityksessä omaksuttuun ratkaisuun, jossa luotonantajalle taataan mahdollisuus saada luoton marginaali kokonaisuudessaan siinäkin tapauksessa, että viitekorko painuu negatiiviseksi. Käytännössä pankki voi siis sisällyttää asuntoluottosopimukseen ehdon, jolla viitekorko rajataan nollaan sen ollessa negatiivinen.

”Tämä on tärkeää pankkien vakavaraisuuden ja kannattavuuden kannalta. Finanssiala puoltaa hallituksen ja talousvaliokunnan kantaa”, toteaa Finanssialan Keskusliiton (FK) lakimies Antti Laitila. Nollakorkolattian salliminen on myös asiakkaan etu, sillä se antaa pankeille mahdollisuuden tarjota erilaisia viitekorkoja vastaisuudessakin. ”Tämä tukee asiakkaan valinnanmahdollisuuksia”, huomauttaa Laitila.

Realistinen toimeenpanoaikataulu on kaikkien etu

Valiokunta pitää tarpeellisena myöhäistää uuden sääntelyn voimaantuloa aiemmin suunnitellusta. Hallituksen esityksessä todetaan, että siihen sisältyvien lakiehdotusten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Tämä voisi merkitä niiden tulemista sovellettaviksi jo muutaman kuukauden kuluttua.

Vaikka pankit ovat aloittaneet tietojärjestelmiensä ja sisäisten ohjeidensa päivitystyöt hyvissä ajoin, tietyt muutokset voidaan toteuttaa vasta sääntelyn lopullisen sisällön selvittyä. ”Riittävä siirtymäaika säästää monelta murheelta. Vahvistamattoman tiedon varassa tehdyt muutokset kasvattavat korjaustarpeiden todennäköisyyttä”, Antti Laitila muistuttaa.