Tarkka Fyrkka 2012 -tapahtuma kokosi 500 nuorta oman talouden hallinnan oppitunnille

Bio Rexissä, Helsingissä 11.5. järjestettyyn taloustapahtumaan osallistui elokuvasalillinen toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevia nuoria. Tapahtumassa jaettiin tietoa velkaantumisesta ja maksuhäiriömerkinnän seurauksista sekä siitä, miten nuoren oma talous pysyy hyvässä hallinnassa.

​Suomen Asiakastiedon organisoimaan tapahtumaa ovat olleet toteuttamassa Finanssialan Keskusliitto, Takuu-Säätiö sekä työ-ja elinkeinoministeriö.

Tarkka Fyrkassa tuotiin esiin tuoreet tiedot maksuhäiriömerkintöjen huolestuttavasta kasvusta. Samalla haluttiin korostaa, että asioille voi myös tehdä jotain. Laurean oppilastyönä toteutetut filmimateriaalit herättivätkin yleisön kysymään ja kommentoimaan talousasioistaan aktiivisesti.

Suomen Asiakastiedon tuoreen tutkimuksen mukaan tammi-huhtikuussa alle 30-vuotiaille nuorille rekisteröitiin 32 400 uutta velkomustuomiomerkintää, jotka mahdollistavat saatavan perimisen ulosotossa. Merkintöjen määrä on kasvanut viime vuodesta 34 prosentilla.

Valtaosa nuorten velkomustuomioista aiheutuu tili- ja kertaluotoista, puhelinlaskuista, verkkokaupan ostoksista tai maksamatta jääneistä vuokrista. Tutkimuksen mukaan juuri nuoret ja opiskelijat tekevät verkossa eniten heräteostoksia, joita ei aina sitten pystytä maksamaan.

Talousasiat ovat osa koulujen opetusta. Tarkka Fyrkka toteuttaa hieman erilaisen, eri alojen asiantuntijoiden toteuttaman interaktiivisen oppitunnin käytännössä. Luonnollisesti myös kodeilla on oma tärkeä tehtävänsä talousasioiden opastuksessa.

Finanssialan Keskusliiton Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -2012 tutkimuksen mukaan nuoret suunnittelevat talouttaan merkittävästi lyhyemmällä syklillä kuin vanhempiin ikäluokkiin kuuluvat. Alle 25 vuotiaista yli puolet suunnittelee raha-asioitaan korkeintaan kolmen kuukauden aikavälillä. Iän karttuessa menojen seuraaminen muuttuu yhä säännöllisemmäksi.