Tarvitseeko läheisesi apua pankkiasioiden hoidossa? – FINEltä kattava opas arjen raha-asioiden hoitoon toisen puolesta

Opas käy läpi edunvalvonnan lisäksi erilaisia kevyempiä vaihtoehtoja hoitaa pankki-, sijoitus- ja vakuutusasioita toisen puolesta. Kuva: Shutterstock
  • FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on julkaissut oppaan täysi-ikäisen edunvalvonta ja pankki-, vakuutus- ja sijoitusasioiden hoitamisesta.
  • Opas käy läpi edunvalvonnan lisäksi erilaisia kevyempiä vaihtoehtoja hoitaa pankki-, sijoitus- ja vakuutusasioita toisen puolesta.
  • Oppaan laadinnassa on kuultu asiantuntijoita Digi- ja väestötietovirastosta ja Finanssiala ry:stä.

FINEn laatimassa oppaassa on muun muassa käytännön esimerkkejä muistisairaan asioiden hoidosta, toisen puolesta asioinnista valtakirjan avulla, tilinkäyttöoikeuksien antamisesta ja pankkitunnusten käyttämisestä.

”Monet kokevat läheistensä pankki- ja vakuutusasioiden hoidon hankalana ja monimutkaisena asiana. Edunvalvonta-asiat ovat useimmille meistä tuntemattomia, ja tietoa, kuinka pankkiasioita voi toisen puolesta sujuvasti hoitaa, tarvitaan lisää. Myös oman toimintakyvyn heikkeneminen tai loppuminen voi tuoda vaikeuksia asioiden hoitoon”, sanoo FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asiantuntija Sasu Heino tiedotteessa.

FINE ja Finanssiala ry ovat mukana Omissa käsissä -kampanjassa, joka lisää tietoisuutta edunvalvontavaltuutuksista ja kannustaa kansalaisia edunvalvontavaltakirjan tekemiseen hyvissä ajoin.

”Edunvalvontavaltuutus ei koske pelkästään ikääntyneitä, sillä oma toimintakyky voi heiketä esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena jo nuorella iällä. Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä jo työikäisenä”, muistuttaa FINEn oppaan laatimiseen osallistunut Finanssiala ry:n johtava lakimies Eeva Lahikainen.