Tätä TET-jaksoa ei peruta!

Finanssialan etäTET:issä yläkoululainen pääsee tutustumaan finanssialaan toimialana ja alan eri yrityksiin. Kuva: Shutterstock.com

Finanssiala toteuttaa ensimmäisenä toimialana kokonaan etänä tapahtuvan viikon kestävän valtakunnallisen etäTET:in, johon pääsee osallistumaan 200 nuorta ympäri Suomea. Finanssialan etäTET:issä yläkoululainen pääsee tutustumaan finanssitoimialaan ja alan eri yrityksiin. Nuori vierailee etäyhteyksillä alan eri yrityksissä ympäri Suomen! EtäTET-jaksolle voi osallistua kaikki viikolla 16 TET:issä olevat nuoret.

Ilmoittautuminen tapahtuu nuoren oman opinto-ohjaajan kautta. Opinto-ohjaaja ilmoittaa lomakkeen kautta, kuinka monta nuorta heidän koulustaan osallistuu finanssialan etäTET-viikkoon.

”Korona peruutti monelta nuorelta kesätyöt, harjoittelut ja muun työelämään tutustumisen. Finanssiala jäsenyrityksineen vastaa poikkeusolojen myötä syntyneeseen kysyntään tarjoten virtuaalisia TET-paikkoja nuorille”, kertoo Finanssiala ry:n yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Elisa Gebhard.

Toimialan yhtiöistä Nordea on toteuttanut etäTETin jo etunenänssä hyvällä menestyksellä.

Miten ilmoittautua?

Opinto-ohjaaja ilmoittaa kootusti koulunsa ja oppilasmäärän finanssialan etäTET:iin ja ilmoittautuminen on sitova. Lomakkeen lähettämisen jälkeen opinto-ohjaaja saa myöhemmin sähköpostiinsa lisätietoa ja ohjeet etäTET:in toteuttamista varten.

Myös yksittäinen oppilas voi myös itse hakea etäTET-paikkaa, jolloin nuori pääsee harjoittelemaan työpaikan hakemista. Ilmoittautumisesta tulee oppilaalle jatko-ohjeet, jossa oppilaan omalla opinto-ohjaajalla iso rooli. Opo vastaa ilmoittautuneen oppilaan ja mahdollisesti muiden oppilaiden ohjaamisesta finanssialan etäTET:iin.

Nuori oppii:

  • Tunnistamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan
  • Finanssialalla vaadittavia työelämätaitoja
  • Tekemään finanssialan yrityksessä työtehtävän, jossa pääsee harjoittelemaan työelämätaitoja käytännössä
  • Tutustuu toimialaan ja mahdollisesti löytää itseään kiinnostavan alan