Täydentäville eläkkeille lisää roolia kestävän eläkejärjestelmän luomisessa

Rahoitus- ja talouskriisi on nostanut laajasti esiin Euroopan eri eläkejärjestelmien riippuvuudet ja heikkoudet. Suomessa eläkejärjestelmään kohdistuvaa painetta lisää muita EU-maita nopeampi ikääntyminen. Täydentävillä eläkeratkaisuilla voi tulevaisuudessa olla isompi rooli kestävän eläkejärjestelmän luomisessa.

Euroopan komissio julkaisi eilen eläkkeitä koskevan valkoisen kirjan, jossa se suosittaa jäsenmailleen lukuisia toimenpiteitä riittävien, turvallisten ja kestävien eläkejärjestelmien luomiseksi.

”Huoli eläkejärjestelmien kestävyydestä on yhteinen koko Euroopassa. Komissio on nyt kiinnittänyt huomiota meilläkin ajankohtaiseen, hallitusohjelmaan kirjattuun tavoitteeseen työurien pidentämisestä. Uskon, että meillä vastuullinen, pitkän aikavälin ratkaisu löytyy hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisillä linjauksilla” sanoo Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Komission 20 toimenpide-ehdotusta sisältävä valkoinen kirja kiinnittää huomiota myös täydentävien eläkeratkaisujen roolin vahvistamiseen muun muassa vero- tai muiden taloudellisten kannustimien kautta.

”Komission linjauksiin sopisi hyvin, että Suomessa viimeinkin mahdollistettaisiin eläketurvan järjestäminen kertamaksulla. Se antaisi ikääntyville henkilöille mahdollisuuden vapauttaa esimerkiksi asuntovarallisuuttaan eläkkeen muodossa. Tällä hetkellä verotus estää kertamaksuisen elinikäisen eläkevakuutuksen markkinoille tulon, koska nykylainsäädännön mukaan sitä verotettaisiin rankaisevasti sekä pääoman että tuoton osalta”, Kauppi toteaa.

Eläkkeiden valkoinen kirja kiinnittää huomiota myös työnantajan järjestämiin lisäeläkkeisiin, jotka joissain tapauksissa ovat este työvoiman liikkuvuudelle maan rajojen yli. Komissio aikookin ehdottaa parannuksia maasta toiseen muuttavien työntekijöiden lisäeläkeoikeuksien syntymiseen ja säilymiseen.

Kaupin mielestä on tärkeää, että ihmisten liikkuvuus työmarkkinoilla turvataan. Hän kuitenkin muistuttaa, että työnantajan tarjoamien lisäeläkejärjestelmien perimmäinen tarkoitus on sitouttaa työntekijöitä yrityksen pitkän aikavälin kehittämiseen.

”Tämä piirre on tärkeää säilyttää jatkossakin, jotta työnantajat eivät ala vetäytyä tämäntyyppisen lisäeläketurvan järjestämisestä”.

Kauppi pitää tärkeänä myös komission tulevaa ehdotusta ammatillisten lisäeläkelaitosten vakavaraisuuden ja valvonnan parantamisesta. Suomessa tällaisia laitoksia ovat vapaaehtoista lisäeläketurvaa tarjoavat eläkesäätiöt ja –kassat. Vakavaraisuussääntöjä kehitettäessä on tärkeää huolehtia vakuutettujen etujen turvaamisesta Solvenssi II –kehikon suuntaisesti, mutta ottaen kuitenkin huomioon lisäeläkelaitosten luonne ja toiminta.

White Paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat