Tehokasta pankkivalvontaa ei rakenneta hätiköidysti

Euroopan komissio julkisti tänään esityksensä yhteisen eurooppalaisen pankkivalvonnan perustamisesta osaksi Euroopan keskuspankkia (EKP). Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää esitystä hyvänä alkuna, mutta on huolissaan valmistelutyön laadusta. Tehokasta pankkivalvontaa ei voi rakentaa hätiköidysti.

​FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi on tyytyväinen siihen, että euroalueen pankkisektori on saamassa yhden yhteisen valvojan. Tämä oli yksi niistä asioista, jotka FK nosti esille viime viikolla julkistamassaan kannanotossa toimivan pankkiunionin edellytyksistä. Kauppi kuitenkin harmittelee sitä, ettei komission esitys sisällä ehdotuksia yhteisen kriisinhallinnan järjestämisestä.

”Yhteinen pankkivalvonta on ensimmäinen askel kohti pankkiunionia. Sen myötä kaikki euroalueen pankit joutuvat samalle viivalle edellyttäen, että säännöt ovat kaikille samat. Oleellista olisi samassa yhteydessä päättää myös siitä, miten ja kenen toimesta vakaviin vaikeuksiin joutuneiden pankkien toimintaan puututaan. Tarvittaessa minkä tahansa horjuvan pankin toiminta on viranomaisen päätöksellä voitava ajaa alas”, Kauppi sanoo.

Komissio esittää, että pankkivalvonta olisi kiinteä osa EKP:tä. Ehdotus antaisi siten EKP:lle nykyistäkin suuremman painoarvon euroalueen taloutta koskevissa päätöksissä. Kaupin mukaan on kuitenkin pidettävä tarkoin huolta, että pankkien valvonta ja EKP:n rahapolitiikka pysyvät tiukasti toisistaan erillään.

Suomen kannalta olisi erittäin ongelmallista, mikäli pankkiunioniin haluttaisiin jatkossa sisällyttää myös yhteinen eurooppalainen talletussuojajärjestelmä ja kriisinhallinnan rahoitus.

”Yhteisvastuu ruokkii vääjäämättä moraalikatoa. Valvonnasta huolimatta jokin maa tai pankki voi ottaa kohtuuttoman isoja riskejä ja yrittää hyötyä yhteisvastuusta. Pankkien kunto ja talletussuojajärjestelmät eri maissa poikkeavat tällä hetkellä liikaa toisistaan, jotta yhteisvastuu olisi tasapuolinen kaikille. Suomalaisten pankkiasiakkaiden maksettavaksi ei pidä sälyttää muualla syntyneitä tappioita”, muistuttaa Kauppi.

Kaupin mielestä päätöksiä pankkiunionista ei saa tehdä hätiköidysti. Komissio on esittänyt, että pankkivalvontaa koskeva asetus tulisi voimaan jo ensi vuoden alussa. Systeemisesti merkittävät pankit tulisivat EKP:n valvontaan vuoden 2013 heinäkuun alusta lukien ja muut pankit viimeistään vuoden 2014 alusta.

”Aikataulu on aivan liian tiukka, jotta voitaisiin saada toimiva ja tehokas järjestelmä aikaiseksi. Kyse on isosta asiasta, jossa valmistelutyö tulee tehdä huolella ja harkiten. Nykyistä euroalueen kriisiä ei näillä päätöksillä voida ratkaista vaan kyse on tulevaisuudesta.”


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi
pääekonomisti Veli-Matti Mattila, puh. 020 793 4259
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat